Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1956

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2032

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 636
kontroling a kvalita
uvod-reklama skuska

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /var/www/logistickymonitor.sk/www/html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

 Názov: V službách zákazníka
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá prierezom histórie trhu expresných a balíkových zásielok na Slovensku, ktorý sa začal formovať na začiatku 90. rokov minulého storočia. Pojem zákazníka sa zmenil z odosielateľa zásielky na „príjemcu“ služby, ktorý ovplyvňuje zlepšovanie jej kvality, a ktorý rozhoduje o obľube, úspechu či nezdaru logistického poskytovateľa.
Kľúčové slová: kvalita služby, rýchlosť služby, spokojnosť zákazníka, zasielateľská firma
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Ovocie a zelenina: rýchla a náročná logistika
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pri sortimente čerstvého tovaru spotrebiteľa zaujíma najviac čerstvosť. Obchodník teda musí hľadať taký model zásobovania čerstvým tovarom, ktorý zabezpeččí nielen kvalitu, ale i konkurencieschopnú cenu. Článok sa zaoberá špecifickými podmienkami pri skladovaní ovocia a zeleniny, hovorí aj o možnosti využitia dusíkový komôr.
Kľúčové slová: ovocie, zelenina, dusíkové komory, skladovanie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Aký je vek autoparkov
Autor: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 32 - 33
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vek vozidiel je indikátorom ich „modernosti“, prijateľnosti pre životné prostredie a konkurencieschopnosti, ako aj samotného stavu cestnej nákladnej dopravy. Autor v článku analyzuje vek vozidiel, pričom porovnáva situáciu v SR a v Európskej únii. Zamýšľa sa i nad vplyvom daňového zaťaženia na súčasnú finančnú situáciu dopravcov.
Kľúčové slová: vozidlový park, vek vozidiel, financovanie vozidiel
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Ekologické dodávateľské reťazce
Autor: Ing. Lucia Furdová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 06/2012; str. 70
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je spracovaný v rámci vedeckého projektu riešeného na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zaoberá sa sledovaním uhlíkovej stopy v dodávateľskom reťazci. V prvej časti sú uvedené legislatívne požiadavky, druhá časť sa zaoberá faktormi ovplyvňujúce uhlíkovú stopu v dodávateľskom reťazci.
Kľúčové slová: ekológia, uhlíková, stopa
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Kontrola bŕzd vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2012, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku kontroly bŕzd prepravujúcich nebezpečné veci. V prvej časti analyzuje platné predpisy jednak na úrovni EÚ a jednak v SR. V druhej časti popisuje požiadavky kontroly.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ADR, nebezpečná, látka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Nelegální migrace
Autor: kpt. Mgr. Kateřina Rendlová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 04/2012; str. 15 - 16
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nelegálnej migrácie a spôsobu jej odhaľovania. V prvej časti autorka poukazuje na štatistiku migrácie a krajiny pôvodu migrujúcich osôb. V ostatnej časti poukazuje na povinnosti dopravcu a postup, ktorý má dodržať v prípade, že zistí, že vo vozidle sa nachádzajú nelegálni migranti.
Kľúčové slová: bezpečnosť, migranti, nelegálna, činnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Stanoviská IRU k príprave nového nariadenia o digitálnych tachografoch a problematika jednotného vykonávania kontrol
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Zuzana Hvizdáková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2012, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša prehľad návrhu nového nariadenia o digitálnych tachografoch. V príspevku je uvedených 7 zmien pri porovnaní so súčasným stavom. V ostatnej časti príspevku je analyzovaný projekt TRACE a vzťah navrhovaných digitálnych tachografov k dohode AETR.
Kľúčové slová: tachograf, AETR, kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Doplnkové značenie plášťov
Autor: doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2012, str. 62 - 64
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na dôležité postavenie pneumatiky v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky. V prvej časti sa autor venuje bezpečnosti a taktiež ekonomike prevádzky v súvislosti s dostatočnou údržbou pneumatík.  V ostatnej časti rozoberá prenosové sily a označovanie plášťov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, pneumatika, plášť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Kontroling s využitím informačného systému riadenia
Autor: Milan Valuch – Lukáš Játy
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2011, str. 15-19
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori sa v príspevku venujú využitiu informačného systému riadenia pre podporu kontrolingových činností. Článok definuje strategický a operatívny kontroling a jeho význam pre riadenie organizácie. Autori tiež charakterizujú prvky a funkcie informačného systému riadenia pre podporu kontrolingu.
Kľúčové slová: kontroling, riadenie, informačný systém riadenia, náklady, zisk
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012

 Názov: Novinka pre autodopravcov pri technickej kontrole
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 24 - 25
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje zmeny, ktoré do priebehu technickej kontroly prináša zákon č. 519/2011 Z. z. V prvej časti sú uvedené dôvody zmeny priebehu technickej kontroly, v druhej časti sú popísané metódy posudzovania. Ostatná časť uvádza spôsoby zaťaženia vozidla, ktoré sa pristavuje na technickú kontrolu.
Kľúčové slová: technická, kontrola, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Ako preventívna prehliadka u lekára
Autor: VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 18 - 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku uvádza dôvody technickej kontroly pre vozidlá. V prvej časti je uvedená história vykonávania technických kontrol, v ďalšej časti autor poukazuje na účinnosť kontrol. Súčasťou príspevku je tabuľka intervalov kontrol pre jednotlivé druhy vozidiel.
Kľúčové slová: technická, kontrola, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Dôkladnejšia kontrola naftových motorov
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 01/2012; str. 8
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje zmenu legislatívy, na základe ktorej sa dôkladnejšie kontrolujú naftové motory. V prvej časti je uvedený cieľ zmeny legislatívy, ďalej sa autor venuje znižovaniu emisií naftových motorov.
Kľúčové slová: ekológia, motor, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Riziká v oblasti BOZP
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 36
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku s venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v oblasti cestnej dopravy. V prvej časti poukazuje autor na dôležitosť tejto problematiky a ďalej poukazuje na potrebe riadenia rizika aj v odvetví cestnej dopravy. V ostatnej časti autor poukazuje na možné rizika pri práci v cestnej doprave.
Kľúčové slová: bezpečnosť, práca, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Zmeny v mestských oblastiach
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 22 - 23
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje podmienky nízkoemisných zón v Európe a zmeny, ktoré nastali od roku 2011 a 2012. Osobitne popisuje zmeny v týchto štátoch: Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Veľká Británia.
Kľúčové slová: nízkoemisná, zóna, obmedzenie, predpis
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: V STK sa budú nákladné vozidlá kontrolovať zaťažené
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku uvádza zmeny predpisu, na základe ktorého sa vykonávajú pravidelné kontroly technického stavu vozidiel. Zmeny sa týkajú vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ktoré sa musia od 1. 2. 2012 pristaviť na kontrolu naložené. V príspevku sa uvádzajú jednotlivé požiadavky na naloženie vozidla v závislosti od kategórie vozidla.
Kľúčové slová: kontrola, stav, STK, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Kedy je alkohol za volantom trestným činom?
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny právnych predpisov upravujúcich postihy vodičov pri  jazde pod vplyvom alkoholu od 1. 11. 2011. V prvej časti sú definované požiadavky predpisu, druhá časť uvádza možné sankcie za porušenie predpisov.
Kľúčové slová: kontrola, alkohol, cestná, premávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: V Čechách zastavujú autá aj generálni inšpektori
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2012, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o skutočnosti, že od 1. 1. 2012 v ČR majú oprávnenie na zatavenie vozidla aj generálni inšpektori. V príspevku autor popisuje spôsob zastavovania vozidla a preukazovania totožnosti generálneho inšpektora. Súčasťou príspevku je vzor vesty, preukazu a odznaku.
Kľúčové slová: kontrola, inšpektor, cestná, premávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Ako obmedziť nehody spôsobené mikrospánkom?
Autor: MUDr. Mariana Kubovčáková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2011, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku dopravných nehôd spôsobených v dôsledku mikrospánku. V prvej časti sa autorka venuje štatistike dopravných nehôd v dôsledku mikrospánku. V ostatnej časti príspevku sa autorka venuje spôsobom úpravy a predchádzaniu mikrospánku.
Kľúčové slová: vodič, nehoda, dôsledok, mokrospánok
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Od novembra môže inšpekcia práce nariadiť odstavenie vozidla
Autor: Mgr. Igor Holéczy – Ing. Ján Trcka
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2011, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje novú legislatívu platnú v SR, ktorá dáva oprávnenia inšpektorom práce, kontrolujúcim sociálnu legislatívu odstaviť vozidlo vo vybraných prípadoch porušovania legislatívy alebo v prípade, že vodič nemá k dispozícií hotovosť na zaplatenie pokuty. Autori poukazujú na uplatnenie novej legislatívy v praxi aj vzhľadom na nedostatok odstavných plôch.
Kľúčové slová: legislatíva, kontrola, práca, vodič
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: O škodlivosti hluku
Autor: sc
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá škodlivosťou hluku v cestnej doprave. V prvej časti rozoberá vplyv hluku na zdravie človeka a uvádza zdroje hluku v cestnej doprave. V ostatnej časti sa autor venuje nebezpečným zásahom do vozidla, ktoré zvyšujú hluk. Taktiež sa venuje problematike inštalovania vysoko-hlučných aparatúr do vozidiel.
Kľúčové slová: cestná, doprava, hluk, škodlivosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy