22. 4. 2022

systemy logistiky logo male

april 2022 2Už dnes tovar od Billa putuje k zákazníkom v eko-kamiónoch

Spoločnosť Billa si plní svoj ekologický záväzok a je čoraz viac šetrná k životnému prostrediu. Najnovšie začala na prevoz potravín a iného tovaru využívať vozidlá spoločnosti NAD-RESS Senica jazdiace na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré do ovzdušia vypúšťajú výrazne menej emisií. Jeden LNG kamión s najazdenými 125 000 kilometrami ročne ušetrí takmer 40 ton emisií oxidu uhličitého v porovnaní s dieselovými motormi. Billa plánuje zásobovať svoje predajne po celom Slovensku flotilou 70 eko kamiónov.

Billa systematicky a v dlhodobom horizonte podniká kroky na to, aby jej aktivity prebiehali v súlade s ochranou prírody a prírodných zdrojov. Nadnárodná obchodná skupina REWE, do ktorej Billa patrí, si stanovila dva ambiciózne ciele: do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov (oxidu uhličitého) o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Zobraziť celý článok.

20. 4. 2022

system online logo

april 2022 1Role ERP při řízení dodavatelského řetězce


Řízení dodavatelského řetězce hraje významnou roli v celkovém úspěchu společností, a to zejména ve výrobním průmyslu. Výrobci se spoléhají na své partnery a dodavatele, že jim dodají správné množství prostředků správného typu ve správný okamžik, aby mohla výroba probíhat podle plánu. Podle nedávné „Zprávy o stavu výroby za rok 2021“ ale 97 % respondentů uvádí, že „řízení dodavatelského řetězce zabírá jejich zaměstnancům značnou část pracovní doby“. Pokud se neprovádí efektivně, může být řízení dodavatelského řetězce těžkopádný a zdlouhavý proces, který snižuje produktivitu, způsobuje zpoždění, negativně ovlivňuje kvalitu a přináší zbytečné výdaje a ztrátu zisku. S tím, jak výrobní společnost dál expanduje, se může řízení dodavatelského řetězce stát ještě důležitější součástí tvorby chytrých obchodních plánů. A právě v tom může pomoci ERP systém, který dokáže zjednodušit a optimalizovat procesy řízení dodavatelského řetězce tak, aby byly efektivnější a přinášely větší zisk.

Jakou roli hraje systém ERP v řízení dodavatelského řetězce?

Význam role ERP v řízení dodavatelského řetězce je nezměrný. Softwarová řešení ERP měla zásadní dopad na to, jak firmy fungují, a přímo souvisejí s jejich růstem. Efektivní ERP a řízení dodavatelského řetězce jsou klíčové faktory expanze a úspěchu firem. Tyto systémy, a to zejména od odborníků na dodavatelský řetězec, jako je QAD, konsolidují veškeré operace dodavatelského řetězce na jeden řídící panel, který poskytuje uživatelům komplexní přehled a možnost efektivněji koordinovat aktivity s dodavateli a prodejci. Výrobní ERP software také může automatizovat procesy dodavatelského řetězce, aby zaměstnanci mohli být produktivnější v jiných oblastech.

Zobraziť celý článok.

29. 3. 2022

system online logo

marec 2022 4Retail v roce 2022 bude o flexibilitě a automatickém řízení zásob. Technologicky vyzbrojit se musí i ti nejmenší

Uplynulý rok se nesl zejména v duchu pandemie covid-19, která zasáhla prakticky všechna odvětví. Jednou z oblastí, které pandemie postihla nejvíce, byl ale bezpochyby mezinárodní obchod. Byli jsme svědky prudkého poklesu globální produkce, celý svět se potýkal s problémy v dodavatelském řetězci, jakým v moderní historii dosud nemusel čelit a v důsledku kterých vznikla na trhu významná nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou zboží. Na změny, které pandemie přinesla, byli nuceni bezprostředně reagovat obchodníci a dodavatelé, své chování ale přehodnocovali také zákazníci.


Výsledkem rychlých a nečekaných změn byl zmatek na všech úrovních dodavatelského řetězce. Problémy, s nimiž se dodavatelský řetězec musel v uplynulém roce potýkat, nicméně velmi pravděpodobně potrvají i nadále. Návrat dodavatelského řetězce do stavu před pandemií podle odborníků nelze čekat dříve než v horizontu několika let, pokud vůbec. K vytvoření nové rovnováhy a obnovení zákaznické důvěry proto bude třeba, aby obchodníci přehodnotili svá dosavadní řešení a byli ještě flexibilnější a otevřenější trendům, jimž dalo uplynulé období prostor vzniknout.

Zobraziť celý článok.

14. 3. 2022

system online logo

marec 2022 3Procesní paralelismus a prediktivní řízení zásobování čerstvými potravinami


Chladicí řetězec, jehož součástí je také logistika a distribuce čerstvých potravin, se zařazuje mezi nejsofistikovanější typy logistiky obzvlášť vzhledem k citlivosti a pomíjivosti přepravovaného zboží a specifickým podmínkám jeho přepravy a skladování. O to intenzivněji dopadají na řízení zásobování čerstvými potravinami prudké změny v chování spotřebitelů, jakož i stoupající nároky na služby. I proto přistupují distribuční centra ke kontinuální inovaci a škálování pružnosti procesů zásobování a vychystávání digitálními technologiemi.

Turbulentní období přicházejících a odcházejících pandemických vln mělo zásadní dopad na globální i lokální dodavatelské řetězce. K pandemii se navíc přidávají další faktory, jež mají přímý dopad na zásobování, od vlivů počasí až po prudké změny spotřebitelského chování. Navíc stoupající nedostatek kvalifikované pracovní síly vytváří dodateční tlak především na distribuční centra, ale i jiné části dodavatelských řetězců.

Zobraziť celý článok.

11. 3. 2022

systemy logistiky logo


marec 2022 2Pri Green Park Piešťany sme sa nadchli aj zelenými riešeniami

Spoločnosť Garbe Industrial Real Estate Slovakia zintenzívnila v poslednom období svoje developerské aktivity. Momentálne má prvú halu vo výstavbe v Piešťanoch, začína „tak trochu“ od najmenšieho. Ako však poznamenáva Martin Stratov, Business Development Director pre Českú republiku a Slovensko, naďalej platí, že k ďalším projektom pristupujú viac diskrétne.

Vedeli by ste byť predsa len konkrétnejší?

Môžeme prezradiť že na Považí rozvíjame ďalšiu lokalitu, a prvú akvizíciu postaveného objektu máme v Senci.

Koľko rokov už pôsobí vaša firma na Slovensku?

Onedlho to budú dva roky kedy sme začali vyvíjať prvé aktivity na Slovensku avšak spomalil nás príchod COVID-19 a prvý lockdown, preto až od leta 2021 sme sa dostali do požadovaného tempa. Plán je jasný, robiť to, čo nás baví a v čom vieme partnerom poskytovať prvotriedny produkt a služby, čiže výstavbu so správou priemyselných a logistických nehnuteľností. Ciele v miliónoch eur či metroch štvorcových si dávame neradi, radšej rekapitulujeme.

Zobraziť celý článok.

 

7. 3. 2022

system online logo

marec 2022 1Plánování výroby a nákupu má velké nároky na kvalitu informačního systému a jeho implementace


Proces plánování výroby a nákupu je proces s největší přidanou hodnotou, ale také proces, jehož implementace je nejnáročnější, protože je závislý na dobré funkci všech oddělení ve firmě. Stačí jedno nefunkční, a plánování přestává správně pracovat. Navíc nelze použít stejné postupy při plánování projektové a opakované výroby a liší se samozřejmě i plánování dlouhodobé od krátkodobého. Jak tedy má vypadat dlouhodobé plánování ve výrobním podniku?

Dlouhodobé plánování
Dlouhodobé plánování se zabývá ročními výhledy a zkoumá, zda pro plánované tržby budeme mít dostatek zdrojů, jaké vzniknou náklady a zisk. Zatímco dříve se sestavoval dlouhodobý plán na několik let, nyní vzhledem k vysoké dynamice podnikatelského prostředí pracují firmy většinou pouze s ročním plánem.

Zobraziť celý článok.

28. 2. 2022

system online logo

februar 2022 7Hybridní práce vyžaduje nové manažerské dovednosti
On-line mentoring pomáhá uspět v novém normálu


V posledním roce a půl více než polovina firem zásadně změnila svou strategii i způsob fungování. Hybridní styl práce, který řada z nich přijala za standard, ale klade vyšší požadavky na vedení týmů i jednotlivé pracovníky. Klíčovou se stává schopnost řídit a motivovat lidi na dálku. Nový směr v mentoringu, tzv. on-line mentoring, pomáhá manažerům zvládat situaci a konzultovat jejich metody, zaměstnancům nabízí pomoc při překonávání obav i udržení soudržnosti s kolegy.

Nový normál ve fungování firem přinesl nejen zvýšený podíl práce z domova, ale také nové výzvy, jako nutnost naučit se zvládnout řízení svého týmu na dálku pro manažery a schopnost udržet si kontakt s kolegy a motivaci pro zaměstnance pracující z domova. Stále více firem si proto uvědomuje, že schopnost zachovat si funkční a výkonný tým je v současné době klíčová.

Zobraziť celý článok.

25. 2. 2022

systemy logistiky logo

februar 2022 6Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy má za sebou najlepší rok vo svojej histórii

Dostatok tovaru, nulové dlhodobé výpadky či nadpriemerne dobré nautické podmienky. Toto boli hlavné dôvody, ktoré sa postarali o to, že vlaňajšok sa zapísal ako historicky najlepší rok spoločnosti Slovenská plavba a prístavy.

„V tomto roku dosiahneme hospodársky výsledok na úrovni 7,5 milióna eur,“ vraví Jaroslav Michalco, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti. Ako ďalej podotýka, prevádzkový hospodársky výsledok predstavuje 2,3 milióna eur, teda o 0,7 milióna eur viac ako v roku 2020.

Najväčšiu časť objemov spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – tak z hľadiska dopravy, ako aj prekladu a skladovania – tvorí železná ruda. Pre oceliarov však zabezpečuje okrem rudy tiež dopravu uhlia a koksu, z oceliarní, naopak, vezie trosku a finálnu produkciu v podobe zvitkov, plechov alebo koľajníc.

Zobraziť celý článok.

22. 2. 2022

system online logo

februar 2022 5Sedm trendů IT v roce 2022 – vše se bude točit kolem využití dat


Pokračující pandemie loni dál posilovala hned několik klíčových megatrendů v IT. Firmy si ověřily, že i do budoucna musí počítat s hybridními pracovišti a částečným fungováním ve virtuálním světě, školy dál zařazovaly distanční výuku a na dálku se kromě mnoha úřadů naučili fungovat také někteří lékaři prostřednictvím telemedicíny. I tam, kde ještě nedávno stačil papír a tužka, dnes vzniká obrovské množství dat. Klíčovým úkolem pro firmy, podnikatele i veřejný sektor tak v roce 2022 i nadále bude všudypřítomná data efektivně analyzovat a vyčíst z nich důležité informace pro další růst podnikání či pro zlepšování poskytovaných služeb.


1. Exploze dat na okraji sítě
S pokračující digitalizací dnes data vznikají doslova na každém kroku. Nejde přitom jen o smartphony nebo chytré hodinky a televize, ale i o automobily, kuchyňské spotřebiče či prvky chytrých domácností. Objem dat generovaných na okraji sítě (edge computing) namísto jejích uzlů navíc roste i vlivem fenoménu práce odkudkoli. Výsledkem je, že až 99 % shromážděných dat není nikdy analyzováno. Z průzkumu institutu Dataversity zároveň vyplývá, že si téměř 90 % firem uvědomuje riziko ztráty konkurenceschopnosti, pokud ve své strategii nezohlední práci s daty a jejich analýzu. Více než polovina organizací přesto stále ještě nevyužívá analýzu dat jako nástroj pro své podnikání. Zavádění inteligentní IT infrastruktury, jež dokáže využívat a spravovat data, aby z nich vytěžila to podstatné, proto bude pro podniky i v letošním roce zásadní.

Zobraziť celý článok.

16. 2. 2022

system online logo

februar 2022 4Digitalizace je pro většinu českých a slovenských průmyslových podniků stále velkou výzvou


Přestože od vzniku konceptu Průmysl 4.0 uplynulo již deset let, jeho principy má implementováno pouze 15 % českých a 10 % slovenských podniků. Alarmující je především zjištění, že 20 % českých a 30 % slovenských podniků se těmito tématy zatím nezabývalo a 5 % českých a 8 % slovenských uvedlo, že tyto možnosti jen zvažovalo, ale rozhodlo se nic neměnit. Firmy přitom samy vnímají a přiznávají velké nedostatky ve zpracování a kvalitě nasbíraných dat.

Data se nejčastěji využívají pro řízení výroby

Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce – zahrnující mimo jiné digitalizaci a IoT – továren se objevily v roce 2011. Podle této myšlenky mají vzniknout „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. V jaké fázi se aktuálně nacházejí výrobní podniky v Česku a na Slovensku, zjišťovala loni na podzim společnost Soitron prostřednictvím průzkumu, kterého se účastnilo celkem 60 zástupců průmyslových podniků v ČR a 61 na Slovensku. Při dotazování se většinou jednalo přímo o výrobní ředitele, jednatele, vedoucí výroby a údržby, nebo jiné manažery s rozhodovacími pravomocemi v rámci společnosti. Do průzkumu byly vybrány firmy nad 50 zaměstnanců a 750 mil. Kč obratu.

Zobraziť celý článok.

14. 2. 2022

system online logo

februar 2022 3Umělá inteligence přináší e-shopům hluboké pochopení zákazníků i předpověď jejich nákupního rozhodování


Snaha o to, pochopit, jak přemýšlí nakupující, je neodmyslitelnou součástí každého úspěšného byznysu. S touto znalostí jim lze snáze nabídnout přesně to, co žádají. V případě firem s malým množstvím produktů či s velmi blízkým osobním kontaktem se zákazníkem je to poměrně jednoduché, stačí se zeptat. Pokud ale provozujete e-shop se stovkami či tisíci produkty a veškerá komunikace probíhá online, je potřeba sáhnout po sofistikovanějších metodách. Právě v takových situacích exceluje umělá inteligence ve spojitosti se strojovým učením. Dokáže si poradit s velkými daty, najít v nich trendy či zákazníkům třeba poradit s výběrem produktu. A tím zvýšit jejich spokojenost i konverzi v nákupním procesu. Jak ale taková technologie vlastně dojde k výsledkům?

Umělá inteligence přinesla do e-commerce skvělý způsob, jak promítnout chování lidí do řešení určitého problému. Stačí vymyslet metodiku, a AI se tento model dokáže naučit. Strojové učení tak dokáže třeba vyčíst, které produkty si lidé nejčastěji kupují společně, nebo že z určité skupiny podobných produktů preferují jeden specifický. Stejně tak lze najít spojitosti mezi výrobky ve chvíli, kdy se zákazník po nákupu jednoho produktu na e-shop vrátí pro další zboží, které to předchozí doplňuje. Čím větší počet lidí pak na e-shopu nakupuje, s tím kvalitnějším doporučením produktů a jemnějšími rozdíly v zákaznickém chování dokáže AI pracovat.

Zobraziť celý článok.

11. 2. 2022

systemy logistiky logo

februar 2022 2Biopalivá nachádzajú uplatnenie aj v námorných prepravách

Skupina Kuehne Nagel ponúka možnosť využitia udržateľných biopalív v námornej logistike. Voľbou biopaliva druhej generácie UCOME (metylester použitého kuchynského oleja) namiesto štandardných pohonných hmôt môžu zákazníci Kuehne Nagel znížiť svoje emisie z námornej prepravy až na nulu.

Výhodou UCOME je spôsob jeho výroby, ktorá nevyžaduje žiadnu poľnohospodársku pôdu ani spracovanie potravín. Masové rozšírenie tohto paliva je zatiaľ obmedzené skutočnosťou, že nie každé plavidlo ním môže byť poháňané. Preto Kuehne Nagel ponúka takzvaný Mass Balance Concept. Vypočíta vzniknuté emisie, nakúpi zodpovedajúce množstvo biopaliva a následne ho priradí k danému nákladu.

Zobraziť celý článok.

7. 2. 2022

system online logo

februar 2022 1Praktické využití umělé inteligence v průmyslu a výrobě


O umělé inteligenci se mluví již velmi dlouho, ale teprve v posledních zhruba dvou letech můžeme pozorovat skutečně zajímavý růst potenciálu jejího použití v průmyslu. Opravdu jde zatím pouze o potenciál, protože drtivá většina firem včetně těch největších podniků možnosti umělé inteligence nevyužívá naplno, některé ji dokonce nevyužívají vůbec. Jaké tedy jsou reálné možnosti umělé inteligence v průmyslu a výrobě a co by její vhodná aplikace firmám přinesla?


V tomto textu se zaměřím na tři oblasti, které jsou podle mě při aplikování umělé inteligence v průmyslu nejslibnější a také jsou nejsnáze realizovatelné. Jde o prediktivní údržbu, procesní řízení výroby a počítačové vidění.

Zobraziť celý článok.

31. 1. 2022

system online logo

januar 2022 8Jak mohou správné informace omezit plýtvání potravin?


Podle Organizace spojených národů se každý rok zbytečně vyhodí 900 milionů tun potravin, přičemž za 60 % tohoto plýtvání jsou zodpovědné domácnosti. S 24% podílem na produkci emisí skleníkových plynů je také globální potravinářský průmysl jedním z velkých přispěvatelů ke klimatickým změnám, což mnohé potravinářské podniky nutí přemýšlet o to více, jak optimalizovat výrobu a distribuci svých produktů.

„Spotřebujte do…“

Že se nejedná o triviální problém svědčí hodnota potravin, které jsou vyrobeny zbytečně – například jen ve Velké Británii se každoročně vyhodí potravin za téměř 7 miliard liber, přičemž hlavním důvodem je prošlá lhůta spotřeby. Ironií je, že až 30 % takto zlikvidovaných potravin nemuselo putovat do koše, protože datum spotřeby uvedené na etiketě často neznamená, že by potom nebyly poživatelné, ale že do té doby mají záruku nejlepší kvality („best before“).

Zobraziť celý článok.

27. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 7Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú dopravu

Slovenská vláda dnes schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie.

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu stojí na 3 kľúčových pilieroch – inteligentná, odolná a udržateľná mobilita. „Cieľom stratégie je vybudovanie smart dopravy, sústreďuje sa preto na rozvoj digitálnych a komunikačných technológií tak, aby doprava už nebola vnímaná ako produkt, ale ako služba. A teda, možnosť dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najšetrnejšie. Jednoducho smart,“ hovorí riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga.

Zobraziť celý článok.

27. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 6Covid, nehoda v Sueze a počasie: Trojica, ktorá zmenila nielen medzinárodnú prepravu

Hlavné prístavy v Číne minulý rok hlásili za obdobie január – november pokles preložených kontajnerov v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, avšak dôvodom nebol menší dopyt. Pravou príčinou je totiž súhrn negatívnych faktorov, ktoré sa v posledných dvoch rokoch na seba nabalili a spôsobili obrovské problémy v doprave po celom svete s dôsledkami ďaleko presahujúcimi oblasť logistiky. Dovážaný tovar je nedostupný, výrazne drahší a vyhliadky na zlepšenie sú zatiaľ neisté.

Podľa experta na medzinárodnú prepravu zo spoločnosti Geis CZ AIR SEA, Davida Knoblocha, všetko začalo už začiatkom roka 2020: „Prvé veľké problémy sa začali objavovať po čínskych sviatkoch v roku 2020, kedy boli uzavreté podniky, zastavila sa výroba a letisko. Prístavy fungovali veľmi obmedzene v dôsledku chýbajúcej pracovnej sily. Keď sa následne výroba opäť spustila, začali lockdowny v USA a Európe.“

Zobraziť celý článok.

19. 1. 2022

system online logo

januar 2022 5Retail v digitální době - Technologie, které mění svět nakupování


Oblast e-commerce je sice na vzestupu téměř nepřetržitě od svého vzniku, ale bezprecedentní události v roce 2020 způsobily její prudký nárůst, protože spotřebitelé se vyhýbali rizikům osobního nakupování. Vzhledem k tomu, že lidé i v roce 2021 stále více pracují a nakupují online, nevykazuje oblast e-commerce žádné známky brzkého zpomalení. Současně dochází k rychlému růstu významu digitálních technologií i v oblasti tradičního „kamenného“ retailu. S ohledem na to by měly firmy sledovat nové a vznikající trendy v oblasti maloobchodních technologií, aby si i nadále udržely konkurenceschopnost. Níže jsme připravili přehled několika trendů, které jsou podle našich zkušeností v této oblasti nejvíce skloňovány za poslední rok.

Proč potřebujete real-time recommendations?

Zákazník v průměru prohledává vaše webové stránky několik desítek vteřin, než se rozhodne je opustit. Jak tedy v tomto krátkém časovém úseku návštěvníka zaujmout? Doporučení v reálném čase zajistí, že lidé nebudou jen procházet, ale zastaví se. Zákazníci chtějí výjimečný zážitek jak online, tak offline. Spoléhat se pouze na crowdsourcing vám příliš nepomůže, pokud chcete zákazníkům poskytnout zážitek 1:1.

Zobraziť celý článok.

14. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 4BILLA odštartovala veľkou investíciou do výstavby nového centrálneho skladu v Seredi

Už koncom tohto roka plánuje spoločnosť BILLA otvoriť na Slovensku nový centrálny sklad. Celkové investície do výstavby nového areálu na zelenej lúke spolu s modernými technológiami a zariadením presiahnu 38 miliónov eur. Maloobchodná spoločnosť tak regiónu prinesie ďalší rozvoj a nové pracovné príležitosti. Zamestnanci sa budú môcť tešiť nielen na výborné technické zázemie, ale aj na oddych v zelenej zóne s rozlohou viac ako štyri hektáre.

Spoločnosť BILLA je úspešný potravinový reťazec, ktorý každý rok expanduje. Nebude to inak ani v roku 2022 a preto vedenie spoločnosti rozhodlo o vybudovaní nového centrálneho skladu v Seredi, ktorého dokončenie je plánované na posledný kvartál tohto roka. Slávnostné poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 11. januára za prítomnosti vedenia spoločnosti, predsedu Trnavského samosprávneho kraja a tiež primátora a viceprimátora mesta Sereď.

Zobraziť celý článok.

14. 1. 2022

systemy logistiky logo

januar 2022 3InoBat Auto má ďalšieho investora, je ním americká firma Ideanomics

Ideanomics Mobility, americký špecialista pre výrobcov elektrických vozidiel, potvrdil investíciu do slovenského InoBat Auto. Po investíciách od Rio Tinto a Amara Raja ide o ďalšiu svetovú spoločnosť. Cieľom spolupráce má byť podpora stabilnej výroby, no aj spoločný vývoj a komercializácia rôznych typov batériových článkov pre americký trh. Investície, ktoré InoBat nedávno obdržal v desiatkach miliónov eur, budú v prvom rade použité na rozvoj výskumu a vývoja batérií, ktorý bude prebiehať v centre vo Voderadoch.

InoBat Auto je jednou z mála európskych firiem pôsobiacich v oblasti batériového biznisu. Od svojej konkurencie sa odlišuje, okrem iného, aj spôsobom výroby svojich batérií. Tie chce vyrábať každému zákazníkovi na mieru podľa jeho špecifických potrieb, čím získava vyššiu pridanú hodnotu ako tradičný katalógový prístup konkurencie.

Zobraziť celý článok.

10. 1. 2022

system online logo

januar 2022 2Hlavní technologické trendy roku 2022 a dalších let


Společnost Cisco se ve svém každo­ročním technologickém výhledu zaměřuje na aktuální trendy. Letos komentuje neustálé zrychlování digitální transformace, zavádění nových technologií a související změny ve způsobech výkonu práce i v životě. V předpovědích dalšího vývoje se pak zaměřuje na trendy výrazně přesahující horizont roku 2022.

Růst objemu dat, přitažlivosti dat a potřeba prediktivních analytických výstupů povedou k rozvoji edge computingu.

Moderní podniky jsou definovány obchodními aplikacemi, které vytvářejí, ke kterým se připojují a které užívají. Pandemie ukázala, že firmy mohou udržet a rozvíjet své podnikání, a to díky přímému propojení mezi aplikačními službami nebo mezi koncovými body. Ve výsledku se aplikace – ať poskytují služby koncovým zákazníkům, slouží interakci mezi podniky nebo mezi stroji – stávají se hranicí podniku. Obchodní interakce, k nimž dochází ve všech těchto typech aplikací, vytváří neustále sílící záplavu dat. Každý aspekt každé interakce s podnikovými aplikacemi a mezi nimi bude generovat další data, která umožní prediktivní analýzu. U prediktivních analýz budou data v některých případech pravděpodobně směřovat do centrálního úložiště. V jiných případech však budou vyžadovat alespoň částečné předběžné zpracování v edge prostředí, včetně strojového učení a dalších metod.

Zobraziť celý článok.