ČO JE LOGISTICKÝ MONITOR:

Súčasný svet sa zmenšuje. Obchod prekročil už v minulom storočí hranice regiónov a stal sa globálnou záležitosťou. Nie je problém niečo vyrobiť ale je problém výrobok umiestniť na trhu, predať. Výrobcovia a obchodníci hľadajú odbyt na celom svete.

V tejto atmosfére čoraz významnejšie je premiestňovanie informácií, polotovarov, tovarov, služieb i ľudskej práce z miest ich výskytu na miesta ich využitia. To je predmetom činností, ktoré spoločne nazývame LOGISTIKA. Logistika čoraz viac zasahuje a mení výrobu, obchod, náš život obecne.

Pre podporu tých, ktorí si uvedomujú potrebu rozvoja tejto činnosti, pre podporu vyučujúcich a študujúcich v tomto odvetví chceme monitorovat dostupné informácie z logistiky.

Cieľom projektu je zber informácií z oblasti logistky a ich zoradenie. Chceme poskytnúť priestor aj pre autorské informácie a príspevky a tiež pre diskusiu.

Cieľovou skupinou sú teda pracovníci vykonávajúci logistické činnosti prakticky, pracovníci školstva, študenti, pracovníci výrobnej sféry zaoberajúci sa distribúciou produktov a pod.


KTO SA ZÚČASTŇUJE NA TVORBE INTERNETOVÝCH NOVÍN LOGISTICKÝ MONITOR:


Monitor má formu elektronických informácií, ktoré sa rozširujú prostredníctvom internetovej siete. Spoločnosť Colspedia s.r.o. poskyuje organizačné zázemie projektu.


Logistický monitor je otvorený projekt, na tvorbe ktorého sa môžete zúčastniť aj Vy.


REDAKČNÁ SKUPINA, KTORÁ ZOSTAVUJE OBSAH NOVÍN:

Koordinátor projektu: Ing. Jaroslav Horečný, Colspedia s.r.o. Žilina,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Organizačný garant projektu: Ing. Jozef Federič, Colspedia s.r.o., Žilina,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


ODBORNÉ SKUPINY A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE:


Katedra ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
www.fpedas.uniza.sk

Monitorované publikácie:
Trend (SK)
Systémy logistiky (SK)
Obchod (SK)
Moderní řízení (CZ)
Revue priemyslu (SK)

Vedúci pracovnej skupiny: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

doc. Ing. Pavel Ceniga, CSc.
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ing. Pavol Král, PhD.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Ing. Peter Majerčák, PhD.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ing. Miroslav Krasňan, PhD.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Katedra manažérských teórií Žilinskej univerzity v Žiline
www.fri.uniza.sk

Monitorované publikácie:
Marketing (SK)
Marketing a Komunikace (CZ)
Marketingova panoráma (SK)
Marketing magazine (CZ)


Vedúci pracovnej skupiny: doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Mgr. Jakub Soviar
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
www.fpedas.uniza.sk

Monitorované publikácie:
Logistic pilot (D)
Transport (CZ)
Transport - Dopravné noviny (SK)
Doprava a logistika (SK)
Kilometer (SK)
Systémy logistiky (CZ)
Horizonty Dopravy (SK)
Automotive logistic


Katedra železnicnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
www.fpedas.uniza.sk

Monitorované publikácie:
Ž-Semafor (SK)
Kvalita (CZ)
Hospodárske noviny (SK)


Pracovná skupina pre zber informácií z periodickej tlače (pracovníci z praxe)

Monitorované publikácie:
Logistika (CZ)
Dopravní noviny (CZ)
Hospodárske noviny (SK)
Stratégie (SK)
Obchod (SK)
Reliant News Logistic (CZ)


Dopravné noviny TRANSPORT
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
, www.dopravnenoviny.sk


Výtvarná agentúra A1
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
, www.va1.sk