ČO JE LOGISTICKÝ MONITOR:

Súčasný svet sa zmenšuje. Obchod prekročil už v minulom storočí hranice regiónov a stal sa globálnou záležitosťou. Nie je problém niečo vyrobiť ale je problém výrobok umiestniť na trhu, predať. Výrobcovia a obchodníci hľadajú odbyt na celom svete.

V tejto atmosfére čoraz významnejšie je premiestňovanie informácií, polotovarov, tovarov, služieb i ľudskej práce z miest ich výskytu na miesta ich využitia. To je predmetom činností, ktoré spoločne nazývame LOGISTIKA. Logistika čoraz viac zasahuje a mení výrobu, obchod, náš život obecne.

Pre podporu tých, ktorí si uvedomujú potrebu rozvoja tejto činnosti, pre podporu vyučujúcich a študujúcich v tomto odvetví chceme monitorovat dostupné informácie z logistiky.

Cieľom projektu je zber informácií z oblasti logistky a ich zoradenie. Chceme poskytnúť priestor aj pre autorské informácie a príspevky a tiež pre diskusiu.

Cieľovou skupinou sú teda pracovníci vykonávajúci logistické činnosti prakticky, pracovníci školstva, študenti, pracovníci výrobnej sféry zaoberajúci sa distribúciou produktov a pod.


KTO SA ZÚČASTŇUJE NA TVORBE INTERNETOVÝCH NOVÍN LOGISTICKÝ MONITOR:


Monitor má formu elektronických informácií, ktoré sa rozširujú prostredníctvom internetovej siete. Spoločnosť A-TRANS s.r.o. poskyuje organizačné zázemie projektu.


Logistický monitor je otvorený projekt, na tvorbe ktorého sa môžete zúčastniť aj Vy.


REDAKČNÁ SKUPINA, KTORÁ ZOSTAVUJE OBSAH NOVÍN:

Koordinátor projektu: Ing. Jaroslav Horečný, A-TRANS s.r.o. Žilina,
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Operátor projektu: Róbert Paluška
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

ODBORNÉ SKUPINY A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE:


Katedra ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
www.fpedas.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Král, PhD.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ing. Peter Majerčák, PhD.:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
www.fpedas.uniza.sk

Ing. Marek Dočkalík:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Michal Loman:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Martin Zuzaniak:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Mikuláš Černý:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Katedra železnicnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
www.fpedas.uniza.sk

doc. Ing. Vladimír Klapita, CSc.:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

prof. Ing. Jozef Mjerčák, PhD.:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Katedra vodnej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
www.fpedas.uniza.sk

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Andrea Maternova:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Vysoká škola logistiky Přerov

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Michal Turek, PhD.:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

doc. Ing. Pavel Šaradín, PhD.:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Svaz spedice a skladování CZ

Česká logistická asociace, Ing. František Kyncl: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

GS1 Česká republika

Česká obchodná komora


TUKE Ústav Logistiky a spolupracujúce organizácie (výrobná logistika)

prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Organizácie z logistickej praxe a mimoškolské inštitúcie

ZLZ SK, Ing. František Komora: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SAD Žilina, Ing. Peter Pobeha:  SAD Trenčín, Ing. Juraj Popluhár, PhDr.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,

TransData Bratislava, Ing. Stanislav Piecka: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Ing. Braňo Jurčišin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bratislavská Integrovaná Doprava a Žilinská Integrovaná Doprava

GS1 Slovakia, Ing. Michal Dupkala: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

A-trans s.r.o., Ing. Jaroslav Horečný: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Dopravné noviny TRANSPORT
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , www.transport.sk


Výtvarná agentúra A1
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , www.va1.sk