• Vieme Vám pomôcť

  • Informácie, ktoré Vás nasmerujú

 11. 3. 2022 AKTUALIZÁCIA RUBRÍK:  * AKTUALITY * Napísali o nás 

Smutocne oznamenie FedericSpomienka na Jozefa Federiča, spoluzakladateľa portálu Logistický monitor

Jozef vynikal ako študent a športovec (futbal a basketbal) už na strednej škole v Starej Dubnici. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline – odbor Strojárska technológia – na červený diplom. Absolvoval dvojročný postgraduál pre riadenie a organizáciu práce. Po škole začal svoju životnú púť ako asistent na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V roku 1973 uzavrel manželstvo.

V krátkom čase sa stal námestníkom v ČSAD Žilina a neskôr aj riaditeľom, kde pôsobil 10 rokov. Po roku 1989 zmenil niekoľko zamestnaní a neskôr sa rozhodol podnikať. So svojimi spolumajiteľmi za sebou zanechal nezanedbateľné dielo, ktoré nesie v sebe jeho myšlienky a neskonalú túžbu vytvoriť niečo, čo po ňom zostane.

V športe sa angažoval až do konca svojho života. Obetoval svoj čas pre to, aby deti mohli znova žiť v spoločnosti, ktorá sa v prvom rade stará o ich zdravý vývoj.

Celé toto jeho úsilie a snaha bola prerušená zákernou chorobou, ktorej 10.6.2021 podľahol.

Jozef Federič vedel iniciovať a viesť projekty, ktoré boli spoločensky významné a užitočné. Dokázal motivovať ľudí na realizáciu týchto projektov a nájsť v nich energiu, o ktorej možno ani sami nevedeli a doťahovať s nimi veci do konca. Napriek profesionálnej náročnosti nezabúdal na ľudskú stránku spolupráce, zaujímal sa o osobné problémy spolupracovníkov a pomáhal, kde sa dalo. Spomeňme najvýznamnejšie projekty – Koncepčná a organizačná zmena MHD v meste Žilina, Výstavba Dopravného podniku mesta Žilina, Výstavba a prevádzka strediska praktického vyučovania pri ČSAD Žilina, Výstavba a prevádzka Dispečingu osobnej a nákladnej dopravy v ČSAD Žilina, Modernizácia areálov ČSAD v Žiline, Bytči a Rajci. Významne podporoval využitie výpočtovej techniky v praxi podniku ČSAD.

Jozef rád pracoval s mladými ľuďmi, stál na počiatku profesnej kariéry mnohých z vás, ktorí ste sa s ním prišli dnes posledný raz rozlúčiť. Vo vašich životoch zanecháva nezmazateľnú stopu aj keď nie vždy boli v spolupráci len ľahké časy. Keď vás oslabovali osobné problémy nikdy neodmietol pomoc, vybavoval byty, zamestnania, lekárov ... a zaujímal sa. Od vrátnika po manažérov, bez rozdielu sociálneho postavenia. Na to sa nezabúda, teda spomínajme v dobrom aj na túto stránku tohto veľkorysého človeka.

Jozef Federič bol v deväťdesiatych rokoch zakladateľom Zväzu zasielateľov a logistiky, postaral sa o prijatie zväzu do medzinárodných štruktúr, vytváral podmienky pre rozvoj logistky na Slovensku. Dokázal tento proces prepojiť s vývojom teórie a výučby logistiky na stredných a vysokých školách na Slovensku. Treba vyzdvihnúť vysokú úroveň tejto spolupráce s dnešnou Žilinskou univerzitou, kde tiež zanechal významnú stopu.

V podnikateľskej časti svojej životnej kariéry bol dominantnou postavou, mal víziu a silnú vôľu ju presadiť, zladiť často protichodné záujmy v spoločnostiach s realitou tak, aby boli výsledky.

Jozef Federič bol tvorivý človek so schopnosťou spájať ľudí v prospech výsledku. V práci, športe i v podnikaní bol jeho hlavný cieľ niečo spoločensky hodnotné vytvoriť, byť spoločensky užitočný v prospech celku. My, ktorí sme ho poznali bližšie vieme, že to bolo často aj za cenu obetovania osobného komfortu a ochudobnenia rodinného života.

Žilina, 12.06.2021

A-trans GS1 Slovakia Kodys Slovensko
Obchod a distribucia
Logistika
Služby a štátna správa
 Car Tower

virtualny seminar 2020ANALÝZA KRITICKEJ SITUÁCIE V DOPRAVNEJ OBSLUHE ŽILINSKÉHO REGIÓNU V ROKU 2020 A JEJ EKONOMICKÉ A NADREGIONÁLNE SÚVISLOSTI.


ZOBRAZIŤ TEXT ANALÝZY. ikona pdf

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA DELEGÁCIE SOPK NA MINISTERSTVE DOPRAVY A VÝSTAVBY SR DŇA 10.12.2020 ikona pdf

TLAČOVÁ SPRÁVA TASR ikona pdf

SOPK: Rozvoj infraštruktúry v regióne Žiliny sa podcenil.

 

lep 2019 banner

Názov: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2019
Autor:
 kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. novembrta 2019 v Přerove. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: január 2020

ZBORNÍK Z KONFERENCIE hlavicka konferencia2012


 

 

 

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 10 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet ČSOB č. ú.: 507110823/7500, IBAN: SK80 7500 0000 0005 0711 0823, BIC: CEKOSKBX. Ďakujeme.

zbornik seminar2019Názov: Možnosti preferencie hromadnej dopravy
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 15. mája 2019 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2019
Zobraziť zborník z konferencie.


                                                                                           TLAČOVÁ SPRÁVA Z KONFERENCIE.


Informácia o výsledkoch prieskumu.                Zobraziť tlačovú správu. 
Zobraziť úvod k prezentácii výsledkov.          Zobraziť prezentáciu výsledkov. 


                                                                                                             ZOBRAZIŤ PREZENTÁCIU. 
 Bližšie informácie o projekte.
                                                                                            BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE. 

Prejsť na centrálny register.

Prejsť na online katalóg.
Katalóg kníh, Diplómové a bakalárske práce, Katalóg noriem, Periodiká, Publikačná činnosť
Prejsť na online katalóg.

 PREDSTAVUJEME KATEDRU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Internetové noviny pre logistiku Logistický monitor spolupracujú s katedrami Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré majú v programe predmety spojené s logistikou. Sú to najmä katedry Fakulty PEDAS. Postupne chceme predstaviť katedry Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity, ich program a súčasné projekty.
Zobraziť článok. 
 Bližšie informácie.