uvod-reklama skuska

ELA - Európska logistická asociácia
www.elalog.org

ELA má 30 členov zo strednej a západnej európy. Cieľom ELA je poskytovať fórum pre spoluprácu každému jednotlivcovi alebo spoločnosti zaoberajúcou sa logistikou a napomáha priemyslu a obchodu v Európe.
ELA vytvára Európske logistické štandardy a zabezpečuje prijatie týchto štandardov každým z členov.

V SR nie je zatiaľ žiadna organizácia členom ELA, v ČR je členom ELA Česká logistická asociácia.

ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (skratka ZLZ SR)

www.zlz.sk

ZLZ SR je právnickou osobou združujúcou podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorý spĺňajú všetky podmienky pre výkon tejto profesie podľa zákona o živnostenskom podnokaní, ktorí súhlasia s cieľmi Zväzu a zaviazali sa dodržiavať jeho stanovy.

Pridruženými členmi sa môžu stať i ďalšie subjekty, ktoré majú s odborom zasielateľstva a logistiky spoločné záujmy.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy