Internetové noviny pre logistiku vydávané na Slovensku, informácie z oblasti logistiky, monitor logistických periodík a publikácií, normy a legislatíva, logistické pojmy, ...

Smutocne oznamenie FedericSpomienka na Jozefa Federiča, spoluzakladateľa portálu Logistický monitor

Jozef vynikal ako študent a športovec (futbal a basketbal) už na strednej škole v Starej Dubnici. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline – odbor Strojárska technológia – na červený diplom. Absolvoval dvojročný postgraduál pre riadenie a organizáciu práce. Po škole začal svoju životnú púť ako asistent na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V roku 1973 uzavrel manželstvo.

V krátkom čase sa stal námestníkom v ČSAD Žilina a neskôr aj riaditeľom, kde pôsobil 10 rokov. Po roku 1989 zmenil niekoľko zamestnaní a neskôr sa rozhodol podnikať. So svojimi spolumajiteľmi za sebou zanechal nezanedbateľné dielo, ktoré nesie v sebe jeho myšlienky a neskonalú túžbu vytvoriť niečo, čo po ňom zostane.

V športe sa angažoval až do konca svojho života. Obetoval svoj čas pre to, aby deti mohli znova žiť v spoločnosti, ktorá sa v prvom rade stará o ich zdravý vývoj.

Celé toto jeho úsilie a snaha bola prerušená zákernou chorobou, ktorej 10.6.2021 podľahol.

Jozef Federič vedel iniciovať a viesť projekty, ktoré boli spoločensky významné a užitočné. Dokázal motivovať ľudí na realizáciu týchto projektov a nájsť v nich energiu, o ktorej možno ani sami nevedeli a doťahovať s nimi veci do konca. Napriek profesionálnej náročnosti nezabúdal na ľudskú stránku spolupráce, zaujímal sa o osobné problémy spolupracovníkov a pomáhal, kde sa dalo. Spomeňme najvýznamnejšie projekty – Koncepčná a organizačná zmena MHD v meste Žilina, Výstavba Dopravného podniku mesta Žilina, Výstavba a prevádzka strediska praktického vyučovania pri ČSAD Žilina, Výstavba a prevádzka Dispečingu osobnej a nákladnej dopravy v ČSAD Žilina, Modernizácia areálov ČSAD v Žiline, Bytči a Rajci. Významne podporoval využitie výpočtovej techniky v praxi podniku ČSAD.

Jozef rád pracoval s mladými ľuďmi, stál na počiatku profesnej kariéry mnohých z vás, ktorí ste sa s ním prišli dnes posledný raz rozlúčiť. Vo vašich životoch zanecháva nezmazateľnú stopu aj keď nie vždy boli v spolupráci len ľahké časy. Keď vás oslabovali osobné problémy nikdy neodmietol pomoc, vybavoval byty, zamestnania, lekárov ... a zaujímal sa. Od vrátnika po manažérov, bez rozdielu sociálneho postavenia. Na to sa nezabúda, teda spomínajme v dobrom aj na túto stránku tohto veľkorysého človeka.

Jozef Federič bol v deväťdesiatych rokoch zakladateľom Zväzu zasielateľov a logistiky, postaral sa o prijatie zväzu do medzinárodných štruktúr, vytváral podmienky pre rozvoj logistky na Slovensku. Dokázal tento proces prepojiť s vývojom teórie a výučby logistiky na stredných a vysokých školách na Slovensku. Treba vyzdvihnúť vysokú úroveň tejto spolupráce s dnešnou Žilinskou univerzitou, kde tiež zanechal významnú stopu.

V podnikateľskej časti svojej životnej kariéry bol dominantnou postavou, mal víziu a silnú vôľu ju presadiť, zladiť často protichodné záujmy v spoločnostiach s realitou tak, aby boli výsledky.

Jozef Federič bol tvorivý človek so schopnosťou spájať ľudí v prospech výsledku. V práci, športe i v podnikaní bol jeho hlavný cieľ niečo spoločensky hodnotné vytvoriť, byť spoločensky užitočný v prospech celku. My, ktorí sme ho poznali bližšie vieme, že to bolo často aj za cenu obetovania osobného komfortu a ochudobnenia rodinného života.

Žilina, 12.06.2021

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9532194

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.