Názov: Verejná hromadná doprava ako súčasť zdieľanej ekonomiky
Autor:
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Veronika Harantová, Kristián Čulík, Žilinská univerzita
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Téma udržateľnej mobility v súčasnosti veľmi rezonuje v odbornej verejnosti a hlavne sa diskutuje o doprave ako jedného z najväčších znečisťovateľov životného prostredia Súčasná doprava tak prináša spoločnosti rad výhod, ale veľakrát za vysokú cenu v podobe zmarených ľudských životov a závažným škodám na životnom prostredí. Niet preto divu, že celá rada miest, obcí a regiónov považuje dopravu za kľúč k svojmu rozvoju, ale zároveň za hrozbu pre zdravie obyvateľov, ich bezpečnosť a kvalitu života ako celku. Práve kombinácia verejnej hromadnej dopravy a zdieľanej dopravy, sú základom čistej a inteligentnej mobility. V našom príspevku sa chceme venovať práve týmto otázkam.
Klíčová slova: smart cities, zdieľaná ekonomika, hromadná osobná doprava
Zaradené: marec 2020
Zobraziť článok. ikona pdf