Názov: Regional logistic centres
Autor: Doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. – Ing. Iveta Kubasáková
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 297 - 300
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: anglicky
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku umiestnenia logistického centra v regióne Žilina. V prvej časti autori definujú pojem logistické centrum a tabuľkovo predstavujú logistické centrá v SR. V ďalšej časti sú popísané kroky, ktoré je potrebné dodržať pri budovaní logistického centra.
Kľúčové slová: logistické centrum, náklady,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Mezinárodní srovnávací pruzkum Supply Chain Managementu
Autor: Ing. Subodh Kumar, MBA, Ing. Petr Zavoral
Zaradené: Logistika 9/1998, str. 9
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá celosvetovou logistickou štúdiou, ktorá bola realizovaná poradenskou firmou KPMG a pozostáva v 3 častí. Prvá časť popisuje účel a zameranie štúdie, druhá časť informuje o základných informáciách vyplývajúcich zo štúdie a tie sú následne rozobrané v časti tri. V samotnej štúdií sú zahrnuté údaje z 36 českých podnikov.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Nákladový model distribuce
Autor: Ing. Radim Lenort, doc. Ing. Stanislav Ptáček, CSc.
Zdroj: Logistika 4/1998, str. 25
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Modelovanie s využitím počítačovej techniky umožňuje zhospodárniť a urýchliť distribučný proces. Vzhľadom k zložitosti distribučných systémov je použitie modelovej techniky nevyhnutné a nemožno ho nahradiť inými metódami. Autori definujú jednotlivé položky nákladov distribučných systémov a konštruujú matematický model.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, distribúcia, sklad, doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Logistické koncepty pro vudčí postavení na trhu
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 5/1998, str. 12
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Logistika je dnes už nielen otázkou znižovania nákladov, určuje totiž rozhodujúcim spôsobom konkurenčné postavenie podniku. Ukazuje sa, že logistickými konceptmi, ktoré sú dôležitou časťou podnikovej stratégie, sa dá v globálnej konkurencií získať vedúce postavenie na trhu. Príspevok popisuje kroky, ktorými sa dá takýto stav docieliť.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, logistický koncept, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Glänzende Perspektiven in Ostasien (Skvelé perspektívy vo východnej Ázii).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2005, s. 8-10
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: So žiadnou inou hospodárskou oblasťou sa nespája dnešná, tak pozitívna nádej, ako s východoázijským priestorom. Predovšetkým Čína so svojou ohromnou rýchlosťou rastu okrídlila obrazotvornosť nemeckých firiem. Japonsko, ešte stále znamená nespornú dominujúcu hospodársku silu Ázie. Zem vychádzajúceho slnka dosahuje zisk nad 60 % hrubého sociálneho produktu z celej Ázie. So stabilizáciou hospodárskej situácie v Japonsku sa znovu zväčšuje záujem nemeckých firiem na kúpischopnosti japonského trhu. Mimo toho,  čínsky automobilový priemysel má vzrastajúci význam. Podľa odhadov by mohlo byť dislokované do Číny v roku 2010 až 30 % celosvetovej produkcie automobilov. Všetci veľký výrobcovia vozidiel sú preto tam už aktívni, alebo sú krátko pred vstupom na trh. Vývoj sa v poslednom čase zreteľne ochladil.  Výrobcovia  sa vzdali svojich nádeji a zredukovali naplánované investície. Cez to všetko sa stáva Čína budúcnosťou trhu a preto je zaujmavou základnym motívom pre nemeckú automobilovú logistiku.
Kľúčové slová: Hospodárska oblasť,  východoázijský priestor, automobilový priemysel, celosvetová produkcia, automobilová logistika
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2005
Názov: Lockruf aus München. (Lákave volanie z Mníchova).
Autor: www.transportlogistic.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2005, s. 22-23
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Od 31.5 do 3.6.2005 sa otvorí v Európe najväčší odborný veľtrh "Transport Logistic"o logistike, telematike, nákladnej a osobnej doprave. Mníchovske výstavisko, pravidelne od 10. mája 1978, každé dva roky, otvára svoje brány pre odbornú verejnosť. Brémska "Seehafenverkehrswirtschaft" je ako vždy reprezentovaná v jednom veľkom výstavnom stánku. Vo výstavnom stánku 231-320 v hale B6 sa prezentuje viac ako 30 firiem v spoločnom pavilóne "Keyports Bremen/Bremhaven". Približne na 75000 m2, bude viac ako 1200 mezinárodných vystavovateľov,  medzi nimi aj z krajín prijatých do Európskej únie. Silné firmy z východoeurópskych krajín ako Česká republika, Poľsko, Litva, Maďarsko a Rusko predstavia aktuálne novinky z oboru a budú hľadat kontakt k zákazníkom. Rámcový program zdôrazní prakticky orientované usporiadanie mnohých medzinárodných fórumov,  workschopov a kongresov, ako "Air Cargo Europe Express" a kongres pre PAN-evropskú železničnú nákladnú dopravu "EurailFreight" (už dňa 29. a 30.5. v hoteli Bayerischer Hof a dňa 31.5. na veľtrhu). Vynikajúcou témou veľtrhu bude téma Radio Frequency Identifikation (RFID). RFID je celosvetová progresívna kľúčová technológia v manažmente dodavateľských reťazcov všetkých dôležitých podnikateľských oborov.
Kľúčové slová: Dopravná logistika, kongres, workschop, dodavateľské reťazce, RFID
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2005
Názov: Wachsen mit dem Boxen-Boom. (Nárast s kontajnermi-boom).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2004, s. 8-9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Ak ekonomika pôsobí globálne, potom spôsobuje nárast kontajnerového obchodu. Dokonca aj najopatrnejšie prognózy zdvojnásobujú kontajnerovú prekládku v morských prístavoch týchto krajín za sledovaných sedem rokov a rejdari profitujú z úplného vytaženia. Plavba ako aj nájomné splátky dosahujú rekordnú úroveň a výrobcovia nových a čoraz vačších lodí prichádzajú pomaly s výrobou, práve tak ako stavitelia nových kontajnerov. Na tomto základe pripravujú Bremische Häfen (Brémske prístavy), medzi iným, obrovské projekty výstavby prístavov Nemecka pre budúcnosť. Podľa správy "Institut für Seeverkeherswirtshaft und Logistik" (ISL) celosvetová prístavna prekládka stúpala a stúpa razantne ďalej. Celkový nárast o 12,6 % ďaleko presahuje prognózované čísla, preto musia býť okolo zemegule vybudované alebo vytvorené nové kapacity terminálov.
Kľúčové slová: globálna ekonomika, kontajnerová prekládka, morské prístavy, projekty stavieb prístavov, kapacity terminálov.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2005
Názov: Treffpunt der Autologistiker. (Stretnutie automobilových logistikov).
Autor: www.globalautologistics.com
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2004, s. 25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V strede októbra sa stretli štvrtý krát v Brémach skoro všetci, čo v globálnom predaji automobilov majú postavenie alebo meno, na dvojdňový odborný kongres Global Automotive Logistics (GAL). Skoro 250 predstaviteľov veľkých výrobcov automobilov, logistikov, zasielateľov a rejdarov sa zhromaždilo v Svetovom obchodnom centre, kvôli diskusii o nových dopravných a logistických riešeniach pre automobilový priemysel. Pri tom prispelo tiež mnoho známych prednášejúcich k tomu, že sa organizácia osvedčila niekedy viac ako spojené mezinárodné Kontaktforum (kontaktná diskusia u guľatého stola), pre vedúcich pracovníkov odboru. Závery kongresu: Celosvetový nákup, celosvetová produkcia a celosvetový odbyt, bez kompetentných logistických služieb ako centrálneho pojítka Supply Chain, nie je dnes celosvetový obchod s vozidlami predstaviteľný.
Kľúčové slová: globálny predaj, logistika, zasielateľ, rejdar, logistické riešenia, automobilový priemysel, Supply Chain.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: február 2005
Názov: Nepredať sa lacno.
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Obchod (mesačník), december 2004, str. 48
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISSN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rozhovor s prezidentom Zväzu logistiky, Ing. Františkom Komorom pojednáva o faktoroch pôsobiacich na vývoj logistiky v SR. Poukazuje na potrebu vytvárania pridanej hodnoty produktom vyrábaným na Slovensku, ktorá má pozitívny vplyv na rast životnej úrovne. Ďalej sa zaoberá potrebou dobudovania infraštruktúry, potrebou zachovania železničnej prepravy a tlakom na znižovanie cien kamiónovej prepravy.
Kľúčové slová: vývoj logistiky, infraštruktúra
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 SLOVAKIA
Zaradené: január 2005
Názov: Top-Logistik rund ums Auto. (Top-logistika okolo auta).
Autor: Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, s. 8-11
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Celosvetové opatrenia, celosvetová produkcia a celosvetový odbyt - bez kompetentného poskytovania logistických služieb, ako centrálneho spojenia zásobovacích reťazcov, ďalej nie je dnes predstaviteľný celosvetový obchod s vozidlami.
Globálna súťaž a zvlášt tradícia západnej Europy a Severnej Ameriky oslabujú dopyt na nový automobil, spôsobujú však stúpajúci tlak na náklady veľkých výrobcov automobilov a tým aj na poskytovanie služieb a subdodavateľov. K tejto téme sa stretlo v polovici októbra už štvrtý krát v Brémach na kongrese Global Automotive Logistics (GAL) skoro všetko, čo má miesto a meno pri globálnom predaji automobilov.
Ako vidí budúcnosť Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) – (nemecká výskumná spoločnosť) a špeciálny výskumný odbor na Universite Brémy ? Nové auto si stanovuje svoju trasu samo. Cieľ a čas predaja je uložený v pamäti a vozidlo si samo nastaví výhybky v uzlových bodoch dopravnej siete, pre svoju ďalšiu prepravu. Môže ich dokonca v priebehu cesty meniť, ak budú vložené nové informácie miesta určenia a čas predaja. Kooperačný partner tohoto náročného výskumného programu na „Automaticky riadené logistické procesy - Vzorový obchod a jeho hranice“ je Automobillogistiker E. H. Harms.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2004
Názov: Von der Straße auf Wasserweg. From Road to Waterway. (Z cesty na vodný kanál).
Autor: Jürgen W. Konrad / E. H. Arndt
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, s. 8-9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: To, že bez presunutia nákladnej dopravy na vodu by sa skôr alebo neskôr európska diaľková doprava udusila v dopravných zápchach, sa vie už dnes. Už roky tomu prikladá EU-komisia veľký význam na krátkych trasách v námornej doprave (pretože na 1 tonu nákladu pripadá len asi 15 % CO2 vytvoreného pri cestnej nákladnej doprave). Jej dopravnopolitické zámery sa koncom 90-tych rokov vtesnali do krátkej formulácie „Z cesty na more" alebo tiež „Z cesty na vodný kanál". K hlavným zástancom patria „European Shortsea Network“ (ESN), koncepcia „Motorwaysea" a dopravný program „Marco Polo".
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vnútrozemská lodná doprava, námorná doprava, železničná doprava, dopravné systémy, TEN (Transeuropäischen Verkehrsnetze).
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2004
Názov: „First Tuesday“ im Zeichen von RFID. ("Špičkový utorok" v značke RFID).
Autor: Rubriken E-Logistics
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, s. 30
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: RFID (Radio Freqeucy Identifikation), komunikačné technológie pre rádiovy prenos informácii o tovare ako sú čísla výrobku, cena, výrobca, hmotnosť alebo doba trvanlivosti, sú pokladané za progresívne technológie pre obory obchod, služby, výroba a predovšetkým pre logistiku. Ich srdcom je jemná etiketa, nazývaná sprostredkovač alebo, „otlačok“ - vybavený minianténou a programovatelným mikročípom. Na ňom sú uložené, elektronické kódy výrobku EPC (Elektornische Produktcode) , ktoré je možné príslušným zapisovačom zapísať a vyhodnocovať nasnímané údaje v počítači a dodať na Internet. Jedna zaujímavá oblasť použitia je sledovanie tovaru alebo súčiastky v logistickom pohybe. Profesor Bernd Scholz-Reiter z BIBA /Bremer Institut für Betriebstechnik und angewande Arbeitswissenschaft (Bremesky inštitút pre techniku výroby a využívanie ekonomiky práce) myslí na samostatné uplatnenie v logistike a dokonca aj organizovať ,,Dopravu tovaru, s pomocou inteligentných čipov“.
Kľúčové slová: brémska obchodná sieť, komunikačné technológie, elektronický kód výrobku, logistický pohyb tovaru, inteligentný číp,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2004
Názov: XXIX. Světový kongres IRU
Autor: Michaela Havelková, vedoucí celního odboru; Jan Medveď, vedoucí odboru legislatívy a mezinárodních vztahů
Zdroj: Transport magazín, 6/2004, s. 16-22
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD BOHEMIA
ISSN: Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Jazyk: Český
Anotácia: Hlavnou témou kongresu, ktorý sa konal 22.-24.04.2004 v japonskej Jokohame, bola „Doprava a technológie zajtrajška“. V rámci kongresu sa uskutočnilo pravidelné jarné zasadnutie IRU. V článku sú uvedené správy zo zasadnutí rad pre osobnú, nákladnú dopravu a Valného zhromaždenia IRU. Delegáti hodnotili cestnú dopravu ako nenahraditeľný sektor, ktorý podporuje ekonomický a sociálny rozvoj. Úlohou doby je nájsť riešenie, ktoré splní narastajúce medzinárodné logistické požiadavky, medzitým sa však riešia globálne a miestne otázky životného prostredia. Závery z kongresu sú formulované do Jokohamskej deklarácie IRU „Doprava a technológie zajtrajška“.
Kľúčové slová: infraštriktúra spoločnosti, overiteľné kritéria, dobrá povesť, odborná znalosť, udržateľný vývoj, logistické požiadavky, poskytovatelia cestnej dopravy, globálny potenciál.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2004
Názov: Synergetické aspekty logistiky
Autor: prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 53-56
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Autor v príspevku uvádza aplikáciu synergetiky v logistike. V prvej časti predstavuje vednú disciplínu synergetiku prostredníctvom Lotka-Volterovej evolučnej rovnice. V ďalšej časti autor aplikuje uvedené rovnice v logistike pri budovaní nového prekladiska, odhadnutie jeho využitia. Pomocou uvedených vzťahov je možné odhadnúť odozvu na situáciu, keď v blízkosti prekladiska vznikne nová komunikácia a pod.
Kľúčové slová: synergetika, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Riadenie zásob v podmienkach neistoty
Autor: Ing. Juraj Dubovec, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 57-60
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok ponúka matematické riešenie riadenia zásob v podmienkach neistoty vychádzajúce z predpokladu, že špecifickým jednotlivým udalostiam nie je možné priradiť žiadnu pravdepodobnosť, napr. riadenie zásob objednávkovej výroby. Matematický spôsob riešenia autor rozdelil na dva kroky: zníženie miery neurčitosti (entrópie) pri rozhodovaní a nahradenie zásoby informáciami. V ostatnej časti autor popisuje praktickú aplikáciu uvedenej metodiky.
Kľúčové slová: zásoby, skladovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004