Názov: Logistika obchodu napreduje ( Handelslogistik auf dem Vormarsch)
Autor: www.big.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1,  Februar 2010, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Globálna hospodárska kríza pribrzdila prudký rozvoj BLG Logistics Group. Pravdaže v priebehu oslabila najmä podstatné oblasti stability s enormne stúpajúcim potenciálom u automobilov a kontajnerov: V zmluvnej logistiky musí byť vybudovaná v krátkom období obchodná logistika od teraz o 15 až 30 %.
Kľúčové slová: hospodárska kríza, oblasti stability, stúpajúci potenciál, automobil, kontajner, obchodná logistika
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2010