Názov: Logistika – motor pre inovácie. (Logistik – Motor für Innovationen).
Autor: www.2bremen.de/wuh
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 30-31
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V poslednom desaťročí je rast svetového obchodu približne 6-7 %. Globálna ekonomika a výroba má veľmi účinné dôsledky na logistické procesy. Veľký nárast tovarových tokov potom kladie vo zvláštnej miere výzvu pre logistiku podnikania. Hovorí v príspevku na "bremer logistiktag 2008" Ralf Nagel, senátor pre hospodárstvo a prístavy slobodného obchodného mesta Brémy.
Kľúčové slová: svetový obchod, globálna ekonomika, logistické procesy, tovarové toky, logistika podnikania.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2008