Názov: SkySails-systém ťahania závesným drakom úplne presvedčil. (Das SkySails-Zugdrachensystem hat voll überzeugt).
Autor: www.skysails.info
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 24-25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Samotná námorná plavba v porovnaní s inou dopravou až tak neškodí životnému prostrediu, má však ešte značný ekologický potenciál. O tom svedčí necelé dva mesiace trvajúca skúšobná plavba nákladnej lode „Beluga Skysails" vybavenej novým systémom ťahania závesným drakom  z Brém cez Venezuelu a USA do Nórska. „Môžeme skutočne plávať s nákladnými loďami, aby sme znova razili novú kapitolu v dejinách lodnej dopravy", povedal kapitán Lutz Heldt po jeho návrate.
Kľúčové slová: životné prostredie, ekologický potenciál, nový systém ťahania, lodná doprava
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2008