Názov: Cena bratislavského prístavu rastie
Autor: Ján Kováč
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2008, str. 36 - 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku umiestnenia bratislavského prístavu. Poukazuje na nedostatok priestoru na rozrastanie mesta, ktorý spôsobuje snahy presunúť prístav na iné miesto. Príspevok analyzuje možnosti jeho premiestnenia. 
Kľúčové slová: riečna, doprava, prístav
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008