Názov: FS a Poste Italiane plánují společný logistický podnik
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.15
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Talianske štátne dráhy Ferrovie dello Stato a talianská pošta Poste Italiane založí spoločný logistický podnik. Oba koncerny podpísali rámcovú zmluvu dohodou z iniciatívy vlády. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť talianskej infraštruktúry a predovšetkým talianskych prístavov. Prezident FS Mauro Moretti potvrdil spoločné plány s Poste Italiane na vytvorenie joint venture. Ďalšou jeho úlohou je vrátiť nákladnú divíziu znovu do pásma ziskovosti.        
Kľúčové slová: logistika, Taliansko
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007