Názov: Stanovení poistné zásoby u výrobků s nestacionárním charakterem poptávky
Autor: Ing. Miroslav Žižka, PhD., TU v Liberci
Zdroj: Logistika 2/2003, str. 24
ISSN: 1211-0957
Jazyk: Český
Anotácia: Autor definuje jednotlivé metódy stanovenia výšky zásob v podniku.
Kľúčové slová: poistná zásoba, analýza XYZ, objednávka, zásobovacia logistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003