Názov: Nová generácia – Box SL86!!!
Autor: Ing. Magdaléna Zaujecová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku predstavuje nový box s rozmermi 800 x 600 mm s nosnosťou 500 kg. V príspevku sú uvedené výhody tohto boxu a možnosti jeho využitia v doprave a logistike.
Kľúčové slová: kontajner, box, paleta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011