logisticky manažment

 Názov: Recese v developmentu nehrozí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje výstavbe logistických nehnuteľností v podmienkach ČR, analyzuje štruktúru projektov vo výstavbe podľa regiónov v ČR. Záujem o prenájom skladov narastá v celej ČR. Na trhu stále prevláda opatrnosť, firmy vyjednávajú podmienky. Očakáva sa, že v roku 2013 by mala klenúť miera neobsadenosti logistických nehnuteľností.
Kľúčové slová: logistika, nehnuteľnosť, sklad, výstavba, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Dalibor Bek: dalších deset let nemusíme investovat
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 22-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s väčšinovým majiteľom a riaditeľom spoločnosti KEBEK, ktorá sa už dvadsať rokov zaoberá komplexnými dodávkami v oblasti klimatizácie a vzduchotechniky. Ide tiež o jedného z najvýznamnejších importérov spojovacieho materiálu. Článok sa venuje logistike spojovacieho materiálu a vzduchotechnických komponentov.
Kľúčové slová: logistika, vzduchotechnika, spojovací materiál, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Poradenství v logistice: Komplexně a dlouhodobě
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje poskytovaniu poradenstva v logistike. Logistika patrí medzi mladé a dynamicky sa vyvíjajúce odbory. Pred desiatimi rokmi bol dopyt po poradenstve v logistike skôr sporadický, postupne narastal a vrchol dosiahol približne pred piatimi rokmi pred vypuknutím finančnej a hospodárskej krízy. Poradcovia a poradenské firmy sú čoraz častejšie vťahovaní do interných procesov firiem. Záber poradenstva je široký a rôznorodý, poradenstvo sa má orientovať na činnosti, na ktoré nemajú logistici čas a priestor.
Kľúčové slová: logistika, poradenstvo, firma, proces
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Transparentnost je třeba uvést do běžné praxe
Autor: Petr Hříbal
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je realizovaný formou rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti Nestlé Česko Torbenom Emborgom a manažérom spoločnosti Makro Cash&Carry ČR Milošom Hammerom. Obsahom článku je európsky pohľad na vývoj dodávateľských reťazcov založený na vzájomnej spolupráci výrobcov ako aj realizované a pripravované projekty týchto firiem.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, výrobca, obchod, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Názor KLM: Pravidla, s kterými je nutné se vyrovnat
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na city logistiku. City logistika má jednoznačné pravidlá, s ktorými je potrebné sa vyrovnať. Dopravcovia musia počítať s mnohými predpismi, obmedzeniami i klesajúcim počtom parkovacích miest. Príjem tovaru v mestských prevádzkach je vzhľadom na viaceré obmedzenia pod časovým tlakom. Distribučné modely musia byť vhodne nastavené. Podľa expertov je city logistika v ČR v štádiu rozvoja.
Kľúčové slová: city logistika, mesto, distribúcia, obmedzenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Plánování je pro strategii podniku klíčové
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá významom plánovania v oblasti výrobnej logistiky. Venuje sa významu skladovania a parametrom skladu, úlohe informačných systémov a výberu vhodného druhu dopravy. Sklad je potrebné budovať pre konkrétnu organizáciu vo väzbe na jej procesy. Článok sa venuje sa aj problematike výberových konaní pri výbere vhodných dopravcov.
Kľúčové slová: plánovanie, výrobná logistika, skladovanie, doprava, IT
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Petr Pechek: Logistika je mozek podniku
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je realizovaný formou rozhovoru so zamestnancom spoločnosti s.n.o.p. cz Petrom Pechekom. Ide o spoločnosť vyrábajúcu súčiastky pre automobilový priemysel. Článok sa týka výrobného programu a procesu plánovania toku surovín, výrobných nástrojov a výrobkov.
Kľúčové slová: logistika, výroba, výrobný program, automobilový priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Model 4PL: Strategické partnerství
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje modelu outsourcingu 4PL. Jeho cieľom je prevzatie úplnej zodpovednosti za logistický reťazec klienta a za jeho optimalizáciu. Model je typický pre globálny trh, uplatňuje sa napríklad v oblasti automobilového a farmaceutického priemyslu, a tiež v potravinárstve. Autorka sa venuje výhodám, nevýhodám ako aj rozsahu uplatňovania tohto modelu v logistike.
Kľúčové slová: logistika, outsourcing, 4PL model
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Eastlog 2012
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. P1-P12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Rozsiahla prílohová časť sa venuje 15. ročníku kongresu EASTLOG 2012, rozoberá program, prínosy a záujem o jednotlivé tematické bloky. Venuje sa aj trendom a výzvam v oblasti logistiky do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, kongres, udalosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Michal Svátek, BOCHEMIE: Rok velkých změn
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s riaditeľom spoločnosti Bochemie Group, ide o popredného stredoeurópskeho výrobcu prostriedkov pre starostlivosť o domácnosť, dezinfekciu a špeciálnej chémie. Článok sa venuje štruktúre trhu spoločnosti, jej zlúčeniu so spoločnosťou Lybar, fungovaniu logistiky pred a po zlúčení ako aj prínosom tohto projektu.
Kľúčové slová: logistika, distribúcia, chémia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Sezonní logistika: Ideální je široké portfolio klientů
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá sezónnymi výkyvmi a ich vplyvom na logistiku. Jedným z riešení zo strany klienta je outsourcing logistických služieb. Z pohľadu logistickej spoločnosti je riešením široké portfólio zákazníkov, ktorých sezónne špičky sú dosahované v rôznych častiach roka. Nástrojom podpory riešenia sezónnosti dopytu je aj jeho prognózovanie.
Kľúčové slová: logistika, sezónnosť, outsourcing, dopyt, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Benefity motivujú zamestnancov
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  26 – 27
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Benefity poskytované zamestnávateľom sú významným prvkom motivácie zamestnancov. Ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov a od nej sa odvíjajúcu výkonnosť a lojalitu. Dnes existuje široká škála možností, ktoré sú využívané v závislosti od veľkosti spoločnosti a oblasti jej pôsobenia, ako aj pozície, ktorú jej zamestnanci zastávajú. Článok sa zaoberá najčastejšie sa vyskytujúcimi benefitmi, ktoré poskytujú firmy svojim zamestnancom na Slovensku.
Kľúčové slová: benefit, zamestnanecký benefit, flexibilný pracovný čas
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Zabudnite na papiere
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  24 – 25
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pod digitalizáciou možno rozumieť prevod primárnych dokumentov do digitálnej podoby, teda, že digitálne dokumenty sú všade okolo nás. Zmysel digitalizácie neustále narastá. Pri spracúvaní archívu pomôžu aj špecializované firmy. Moderný softvér spracuje aj ťažko čitateľné dokumenty. Článok zdôrazňuje, že správne nastavenie systému zabezpečí archiváciu dokumentov na stovky rokov a pôsobí aj na zvýšenú pracovnú produktivitu.
Kľúčové slová: digitalizácia, dokumenty, Juke box, centrálny archivačný systém
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Sekčné brány: Prispôsobia sa priestoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  12 - 13
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Sekčné brány oddeľujú jednotlivé časti vnútorných priestorov skladov a priemyselných areálov, ale predovšetkým sa využívajú na uzatvorenie otvorov nákladových miest. Sú určené pre náročné každodenné používanie. Článok sa venuje základným typom sekčných brán, možnostiam ich využitia v skladovacej praxi a je doplnený o prehľadné porovnanie piatich dostupných priemyselných sekčných brán formou tabuľky.
Kľúčové slová: logistika, sekčná brána, skladovanie, panelová brána
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Ekológia: Logistika si uvedomuje zodpovednosť
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3-4/2013; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika má na znečisťovaní svoj podiel ako významná súčasť priemyslu. Vedci vypočítali, že práve prepravné odvetvie vytvára takmer jednu pätinu zo svetových emisií oxidu uhličitého. Odborníci sa zhodujú v tom, že je potrebné znížiť emisie CO2 do roku 2050 o 70 %. Článok zdôrazňuje úlohu logistiky v znižovaní svetových emisií CO2.
Kľúčové slová: logistika, emisie, CO2, ekológia, znečisťovanie, priemyselné znečisťovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Servis vyžaduje rýchlosť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013; str.  10 - 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje popisu takého atribútu pri nákupe manipulačnej techniky, ako je zabezpečenie servisu pri prípadných poruchách, ktorý je popri technických špecifikáciách a prevádzkových vlastnostiach zariadenia najdôležitejším atribútom výberu. Zabezpečenie servisu uvádza na príkladoch niektorých veľkých spoločností, kde je zabezpečenie okamžitej nápravy súčasťou prevádzkovej logistiky.
Kľúčové slová: logistika, manipulačná technika, servisný technik, porucha manipulačného zariadenia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Štíhla výroba: Prispôsobená požiadavkám zákazníka
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013; str.  6 - 8
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Problematika štíhlej výroby (lean manufacturing) je často nesprávne vykladaná a definovaná. Zavádzanie prvkov štíhlej výroby vedie k elimináciii základných foriem plytvania, ktoré sa v určitej forme vyskytujú v každej výrobnej firme. Ak chceme toto plytvanie obmedziť, musíme ho najprv vedieť identifikovať a vhodným spôsobom merať. Článok zdôrazňuje implementáciu základných prvkov štíhlej výroby v podnikovej logistike.
Kľúčové slová: logistika, štíhla výroba, stratégia firmy, firemná logistika, štíhla logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: SMART digitálny tachograf
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 34-35
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá s posunom v oblasti vybavenia vozidiel tachografmi, kedy sa od analógových už bez výnimky prechádza k digitálnym. Digitálne tachografy nesledujú režim práce vodiča na záznamovom kotúči, ale údaje zaznamenávajú na kartu vodiča a do pamäte tachografu. Článok je venovaný posunom vo výbave digitálnych tachografov a plánmi do roka 2020.
Kľúčové slová: tachograf, digitálny tachograf, inteligentný tachograf
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: E-mýto v Maďarsku posunuté
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 26
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Mýto v Maďarsku nebude zavedené podľa plánu, podľa ktorého malo Maďarsko systém spustiť od 1. júla 2013. Plánované bolo zavedenie elektronického mýtneho systému pre nákladné vozidlá nad 3,5 t podľa prejedenej vzdialenosti. Článok sa venuje zmenám vo verejnom obstarávaní, ktoré toto zdržanie spôsobili. Zároveň komentuje aj výšku budúceho mýta.
Kľúčové slová: elektronické mýto, Maďarský mýtny systém, verejné obstarávanie, tender
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013

 Názov: Elektronické mýto – Tretí rok prevádzky v SR v číslach
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 24-25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tretí rok prevádzky elektronického mýtneho systému na slovenských cestách priniesol zatiaľ pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) najvyšší výber. Príspevok sa zaoberá informáciami od spoločnosti SkyToll ohľadne výšky výberu mýtneho za tretí rok prevádzky v SR, plnenia ukazovateľov prevádzky systému v porovnaní za slovenské i zahraničné vozidlá, počtom priestupkov a úbytku starších emisných tried.
Kľúčové slová: elektronické mýto, mýtny systém, emisné triedy, predplatené mýto
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013