Názov: Sankcie pre neporiadnych
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok nadväzuje na informácie uverejnené v článku o sankciách v minulom čísle časopisu. Autor článku dopĺňa informácie ako odpovede na otázky a reakcie čitateľov. Článok je doplnený o informácie od predsedu Národnej asociácie STK. V závere je článok doplnený o internetové odkazy pre overovanie technickej, emisnej a kontroly originality.
Kľúčové slová: technická kontrola, emisná kontrola, sankcie, technická služba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Terminál Leopoldov sa bude stavať dva a pol roka
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 77
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Železnice SR vyhlásili verejné obstarávanie na prvú etapu výstavby verejného terminálu intermodálnej prepravy Leopoldov vrátane dodania projektovej dokumentácie a zabezpečenia súvisiacej inžinierskej činnosti. Predpokladaná hodnota projektu kombinovanej nákladnej dopravy je 31,27 milióna eur, jeho realizácia je plánovaná na 30 mesiacov. Článok zdôrazňuje medzinárodný význam plánovaného terminálu.
Kľúčové slová: intermodálna preprava, kombinovaná doprava, terminál
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Úspešné ukončenie projektu ChemLog
Autor: Jaro Čermák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 58
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt ChemLog bol vedením operačného programu Stredná Európa vyhodnotený ako úspešný. Tri roky práce na projekte poskytli veľa príležitostí na výmenu aj získanie nových skúseností, prezentáciu možností aj stretnutia odborníkov. Autor približuje práce na projekte od začiatku, od analýzy základných dát cez podporu kombinovanej dopravy po možnosti používania satelitných systémov.
Kľúčové slová: projekt ChemLog, kombinovaná doprava, železničná doprava, chemická logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Európsky priestor potrebuje euroinžinierov
Autor: Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 30-31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor poukazuje na význam udeľovania titulu európskeho inžiniera, ktorý je potvrdením odbornosti nositeľa. Titul EUR ING udeľuje medzinárodná organizácia FEANI, ktorú na Slovensku zastupuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Nositelia titulu EUR ING spravidla nemusia robiť pri prijímaní na nové pracovisko ďalšie skúšky alebo preverovacie rozhovory, ich titul zaručuje kvalitu, zodpovednosť, korektnosť a pod.
Kľúčové slová: euroinžinier, EUR ING
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Sankciám by mala predchádzať prevencia
Autor: VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok poukazuje na dôležitosť platnej technickej či emisnej kontroly na aute. Uvádza, do akej miery môžu mylné výklady zákona prispievať k udeľovaniu sankcií za neplatné STK a EK a upozorňuje na skutočnosť, že sledovanie týchto povinností je záležitosťou občanov a firiem, pokým príslušné úrady nemajú povinnosť upozorňovať na blížiace sa termíny uplynutia platnosti kontroly. Článok je doplnený o názor generálneho riaditeľa spoločnosti Slovdekra.
Kľúčové slová: technická kontrola, emisná kontrola, sankcie, technická služba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Orientácia na ziskovosť a stabilitu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 99
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Finanční riaditelia očakávajú ďalšie náročné obdobie z dôvodu predpokladaného spomalenia slovenskej ekonomiky a plánovaných rozpočtových opatrení vlády. Od finančných riaditeľov sa očakáva schopnosť zabezpečiť ziskovosť a stabilnú finančnú situáciu vo svojich spoločnostiach. Článok sa venuje hlavným trendom v zabezpečovaní tržieb v ďalšom období.
Kľúčové slová: ziskovosť, stabilita, znižovanie nákladov, úverová zaťaženosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Kapitoly modernej logistiky
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami odborné konferencie Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky 2012, ktorá bola venovaná problematike prepravy nebezpečných vecí a nákladov. Konferencia priniesla poznatky nielen o týchto prepravách, ale i o fungovaní bezpečnostných poradcov a dôležitosti spolupráce praxe a vzdelávania.
Kľúčové slová: ADR, nebezpečné veci, konferencia, logistický reťazec
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Logistika potrebuje spoľahlivú infraštruktúru
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Konkurenčne schopný priemysel bez fungujúcej dopravy a logistiky je nepredstaviteľný. Doprava a logistika je však závislá na infraštruktúre, na moderných cestách, dobre fungujúcich železničných tratiach, ale aj na vnútrozemskej plavbe. Článok analyzuje situáciu na Slovensku, ktorá, podľa slov autora, poskytuje „žalostný obraz“.
Kľúčové slová: infraštruktúra, logistika, dopravná infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Betónové vozovky sú čoraz kvalitnejšie.
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 150
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami medzinárodnej konferencie Betónové vozovky 2012. Stavba betónových vozoviek je v porovnaní s asfaltovými o niečo drahšia, cenu však vyváži dlhšia životnosť a kratšia doba opráv.
Kľúčové slová: betónová vozovka, cementobetónový kryt, asfaltový kryt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: euroShell Card – inteligentné riešenie platieb
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá analýzou možností využívania bezhotovostných platieb na cestách prostredníctvom kariet euroShell Card. Karty je možné použiť nielen pri platbe za pohonné hmoty, platbe cestných poplatkov, asistenčných služieb v prípade poruchy, možno nimi platiť aj za prepravu trajektami a uľahčia aj vrátenie DPH zo zahraničia.
Kľúčové slová: euroShell Card, vrátenie DPH, platba za trajekty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Tankovacie karty – efektívny nástroj pre autodopravu
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 44 – 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tankovacia karta je špeciálna platobná karta, ktorá umožňuje oneskorenú úhradu pohonných hmôt načerpaných na akejkoľvek čerpacej stanici, ktorá tieto karty akceptuje. Popri bezhotovostnom platení sú ďalšou výhodou množstevné zľavy a jednoduchá, transparentná administrácia nákupu pohonných hmôt. Článok sa venuje niektorým kartám, ktoré sú na trhu v SR dostupné.
Kľúčové slová: tankovacia karta, palivová karta, flotilová karta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Kto môže za poškodenie tovaru
Autor: Ing. Milan Čech
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá problémami, ktoré postihujú každého dopravcu a sú spôsobené poškodených tovarom, ktorý práve vykladá vodič vozidla. Logistický reťazec môže mať veľa článkov, pričom každý z nich môže mať na poškodení svoj podiel, ale môže to byť výhradne aj chyba jedného. Článok vysvetľuje, ako sa treba správať, aby sme výskyt takýchto problémov minimalizovali.
Kľúčové slová: poškodenie tovaru, doklad CMR, CMR, výhrada v doklade CMR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Každé poistenie má svoje špecifiká
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Každý cestný nákladný dopravca je povinný v zmysle legislatívy dojednať si určité poistenia. Prax však ukazuje, že tieto poistenia nie sú postačujúce na pokrytie všetkých škôd spôsobených činnosťou dopravcu. Článok zhrnuje odporúčania na dojednanie si aj poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu.
Kľúčové slová: poistenie, poistenie zodpovednosti, krytie škôd, poistná suma
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Poistenie prepravy zásielok
Autor: Martin Šimko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 96
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pri preprave tovaru, zásob, strojných zariadení alebo akýchkoľvek inýcvh vecí z bodu A do bodu B kdekoľvek na zemeguli sa podľa medzinárodného ľtandardu pouýžíva poistný produkt Poistenie prepravy zásielok (po anglicky Cargo alebo Marine). Článok vysvetľuje základné pojmy pri poistení prepravy zásielok, definuje skazu lode a obetovanie zásielky.
Kľúčové slová: poistenie zásielky, poistenie prepravy, skaza lode, obetovanie zásielky, škoda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Intermodálna doprava má stále zelenú
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami konferencie „Doprava a logistika v strednej Európe“, ktorá zdôraznila potrebu premeniť kombinovanú dopravu na skutočnosť. Kombinovaná doprava má prioritný význam na vytváranie rovnováhy medzi druhmi dopravy a rozvíjanie alternatív k cestnej doprave.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, intermodálna doprava, logistické centrá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: V čom pomáhajú moderné CRM?
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 75
Vydavateľ:
vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti zaznamenávame zvýšenú náročnosť trhu vo všetkých segmentoch. Zákazníci vyžadujú kvalitnejšie výrobky, lepšie služby a pre firmy je stále ťažšie uspieť na trhu. Článok zdôrazňuje význam zvýšených požiadaviek na mobilitu, starostlivosť o zákazníka a prístup k zákazníkovi ako individuálnej osobe.
Kľúčové slová: zákazník, aplikácie, CRM systémy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Internetový predaj nahráva doručovateľom
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 66 – 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rozvoj internetového maloobchodu predstavuje veľkú príležitosť pre expresný logistický sektor. Elektronický obchod zaznamenáva veľký vzostup. Článok analyzuje najčastejšie kupované tovary, problémy, ktoré prináša e-commerce a zdôrazňuje dôležitosť balenia v logistických službách.
Kľúčové slová: logistika, elektronický obchod, expresná zásielka, logistické služby, e-commerce, interaktívny obchod
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013

 Názov: Vidieť a byť videný
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V zimnom období je nielen horšie počasie, ale aj skoršie zatmenie a tie so sebou prijnášajú vyššie nároky na pozornosť a správne osvetlenie vozidla. Článok analyzuje snahu o znižovanie počtu nehôd vhodným osvetlením i moderné techniky, ktorými sa vozidlá v súčasnosti vybavujú.
Kľúčové slová: osvetlenie, bezpečnosť, LED diódy, svetlomety, nehodovosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Riziká neodborných opráv automobilov
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá situáciou v európskom priestore, kde sú aj značne poškodené automobily po dopravnej nehode často svojpomocne a neodborne opravované, pričom takáto forma opráv má rastúci trend. Autor zdôrazňuje potrebu odbornej technickej kontroly, ktorú podporuje aj návrh Európskej komisie.
Kľúčové slová: osobný automobil, oprava, neodborná oprava, kontrola, technická kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

 Názov: Úskalia ručného vychystávania
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: So zreteľom na demografický vývoj si čoraz viac zahraničných logistikov všíma, že manuálna práca v logistických firmách prináša starším ľuďom problémy. Príčinou však nie je samotný vek, ale stereotypná telesná zaťaž, ktorá dlhodobo znižuje výkonnosť a zvyšuje chorobnosť. Článok sa zaoberá podobnými problémami pracovníkov v logistike.
Kľúčové slová: logistické centrám, skladové priestory, industriálne priestory, projekty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy