prognózovanie, modelovanie

 Názov: Projektovanie materiálových tokov v logistike
Autor: Martina Szalayová
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2009; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku sa zaoberá materiálovým tokom, dôležitým spojovacím článkom výrobného procesu, a jeho optimalizáciou. V príspevku predstavuje autorka matematické metódy pre optimalizáciu materiálových tokov, pričom v ostatnej časti príspevku sa osobitne venuje systému witness.
Kľúčové slová: materiál, tok, manipulácia, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Ako navrhovať dokové stanice
Autor: G
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2009, str. 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup návrhu dokových staníc. V prvej časti príspevok rozoberá požiadavky z pohľadu stavebného hľadiska. Ďalšia časť príspevku rozoberá problematiku preklenovacieho mostíka. Ostatná časť príspevku popisuje požiadavky bezpečnosti práce.
Kľúčové slová: návrh, stanica, doková
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Na Slovensko prišla skupina Raben
Autor: sita,vd
Zdroj: Hospodárske noviny 21.7.2009 str.13
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o pôsobení holandskej logistickej skupiny Raben Group na Slovensku.
Kľúčové slová: Raben Group na Slovensku.Prevzatie značky Setto spedition
Spracoval: Ing.Bašo Miloš  Colpax s.r.o. Považská Bystrica
Zaradené: august 2009

 Názov: Východ vo víziach (Den Osten im Visier)
Autor: www.blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Jún 2009, s. 16
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Aj keď je vo východnej Európe v dôsledku hospodárskej krízy znižený dopyt po nových automobiloch platí, že krajina je veľká budúcnosť pre automobilové trhy. Medzitým tak produkujú Audi, VW, Porsche, Hyundai a Kia Auto v Čechách alebo Slovensku. Nie naposledy, na takomto pozadí buduje BLG Logistics Group dôsledne ďalej jej výkonový potenciál v automobilovej logistike  na východe Európy. 
Kľúčové slová: východná Európa, vízie, hospodárska kríza, znížený dopyt, výkonový potenciál, automobilová logistika.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009

 Názov: Optimalizovanie kontajnerových terminálov s ViTO. (Container-Terminals optimieren mit ViTO)
Autor: Dr.-Ing. Holger Schütt (ISL).
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Jún 2009, s. 13
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Modelovanie a napodobňovanie môže byť cenná pomoc, pre účely zadováženia a zavedenia nových riadiacich systémov terminálových tokov. Na tento cieľ má "Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)" vyvinutý výkonný softvér pod názvom VITO (Virtuelles Terminal-Optimierungs-Tool). V jeho stánku G4 na TOC Europe vystaví ViTO a predvedie možnosti na akcii s mottom ,,Survival of the Fittest" (nalepší prežijú),
Kľúčové slová: optimalizovanie, kontajnerový terminál, modelovanie, napodobňovanie, riadiaci systém, terminálový tok, ViTO,  Survival of the Fittest
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009

 Názov: Upevniť zlúčovanie - neizolovať! (Stärken verbinden — nicht isolieren!)
Autor: Andreas Rußler, operačný manager NTB North Sea Terminal Bremerhaven.
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Jún 2009, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Súčasná hospodárska kríza núti všetkých aktérov zainteresovaných na Supply Chain k tomu, aby podrobili ich logistické toky skúškam. To platí prirodzene aj pre kontajnerové terminály. Úplne využiť  celý optimalizačný potenciál, je prirodzene nutné pre partnerské zladenie hraníc firiem.
Kľúčové slová: hospodárska kríza, Supply Chain, logistické toky, kontajnerový terminál, optimalizačný potenciál, hranice firiem.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009

 Názov: Optimálny priebeh procesu v prístave (Optimale Prozessabläufe im Hafen)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3,  Jún 2009, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: "TOC Europe" (Terminal Operations Conference & Exhibition for Europe) má síce už viac ako 30 rokov, ale dnes je životaschopná ako kedysi. Viac ako 120 vystavovateľov z celého sveta a viac ako 2 000 odborníkov sa očaká na celosvetovo dôležitej udalosti pre prevádzkovateľov terminálov, ktorá sa koná od 16. až do 18. júna 2009 v Brémach. Na pozadí aktuálnej hospodárskej krízy a jej výziev sa pritom všetko točí okolo efektívneho priebehu na terminále.
Kľúčové slová: optimálny, proces, terminál, TOC Europe, vystavovateľ, prevádzkovateľ terminálu, hospodárska kríza
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009

 Názov: Kríza mení odhodlanie
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 24
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky správy The Economist Intelligence Unit (EIU). V prvej časti autorka analyzuje stratégie vo vzťahu ku klimatickým zmenám. V ďalšej časti uvádza reakcie na tieto zmeny a vzťah k rizikám.
Kľúčové slová: riziko, emisia, kríza
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska
Autor: Ing. Dušan Horniak
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá možnosťami alternatívneho zabezpečenia zdrojov zemného plynu pre SR v súvislosti s plynovou krízou zo začiatku roku 2009. V prvej časti príspevku sa autor zaoberá diverzifikáciou zdrojov plynu, v ostatnej časti príspevku porovnáva situáciu v Európe a v SR. Tiež uvádza výhody pre SR v súvislosti s diverzifikáciou zdrojov plynu.
Kľúčové slová: plyn, nezávislosť, diverzifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Ekologické normy Euro
Autor: pse
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá novými emisnými požiadavkami na vozidlá nákladnej dopravy Euro 6. V prvej časti sa príspevok venuje legislatíve na ochranu ľudí a životného prostredia v Európe a USA. Ďalšia časť príspevku sa venuje emisným limitom a možnostiam ich dosiahnutia. Ako možnosti príspevok analyzuje systém SCR a systém EGR.
Kľúčové slová: emisná, trieda, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: „To bude horúci jarný veľtrh“. („Das wird ein heißer Messefrühling".
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 16
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Už niekoľko rokov sa sústreďujú najdôležitejšie logistické veľtrhy a kongresy roka do úzkeho časového pásma za málo mesiacov. Iba v apríli a máji lákajú vysoko náročnú odbornú verejnosť okrem iného na: „Intermodal South America" v Sao Paulo, die ,,Transrussia" v Moskve, „transport logistic" v Mníchove a "Break Bulk Europe" v Antverpách,. Tiež v Brémach sa očakávajú skôr špičkoví odborníci. 16. júna  tam otvoria brány „TOC Europe".
Kľúčové slová: logistický veľtrh, kongres, odborná verejnosť, špičkový odborníci.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2009

 Názov: Bude Čína novou automobilovou mocnosťou? ( Wird China zur neuen Automacht?)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2008, s. 12-13
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Logistický experti sa v priebehu brémskeho logostického dňa dôkladne zaoberali dôsledkami a perspektívami v celosvetovom automobilovom trhu. Priamo pred Conference Center Bremhaven stáli tri vysokolesklé novučičké limuzíny značky Brilliance s charakteristickým symbolom: Boli  vytvorené z nemecko-čínskeho "joint venture" v Číne pre európsky trh a sú pokladané u odborníkov zatiaľ ako prvý posol veľkej prenikavej zmeny.
Kľúčové slová: logistický experti, automobilový trh, limuzíny, joint venture.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2009

 Názov: Dôvera Číne. (Hoffen auf China).
Autor: Stathi Vassiliadis
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2009, s. 11
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Sotva lepšie by mohol dopadnúť výber nejakej partnerskej krajiny: Zatiaľ čo rastúci vývoj obratu kontajnerového terminálu v Bremhavene závisí od importu z Číny, automobiloví výrobcovia z Ríše stredu sa zaujímajú o auto-prístavy prímorskych miest ako o vstupné brány pre Európu. Pod tlakom celosvetovej hospodárskej krízy najväčšie nádeje spočívajú na Číne.
Kľúčové slová: partnerská krajina, kontajnerový terminál, import, automobilový výrobcovia, vstupné brány, hospodárska kríza.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2009

 Názov: Brémsky logistický deň 2009 ( Bremer Logistiktag 2009).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2,  April 2009, s. 7-9
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Hospodárska kríza ovládala diskusie na Brémskom logistickom dni, prvýkrát sa to uskutočnilo v Bremhavene. Niet divu, usporiadatelia celosvetovej automobilovej logistiky si mohli predsa vybrať  k tomu aj partnerskú krajinu Čínsku ľudovú republiku a dôverovať jej ako každej inej krajine, pri oživení globálnej konjunktúry. Pricestovaní top-manažéri z Nemecka a Číny sa zhodovali, že teraz je vhodná chvíľa pre odvážne rozhodnutia a ísť s novou silou von z krízy.
Kľúčové slová: hospodárska kríza, automobilová logistika, globálna konjunktúra, top-manažéri.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2009

 Názov: Kríza koriguje trh
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 28
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku poukazuje na skutočnosť, že kríza koriguje trh s nehnuteľnosťami, na základe ktorej sa očakávajú projekty čisto spracované na mieru klientov. V prvej časti autorka poukazuje na skutočnosť, že Slovensko je stále atraktívna destinácia pre budovanie nehnuteľností.
Kľúčové slová: plyn, plán, konkurencia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009