monitor februar 2024 4Názov: Sieť výdajných boxov stále má kam rásť
Autor: Vladimír Maťo
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Júl – September 2023, 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Za niečo viac ako 6 rokov na slovenskom trhu sa výdajné boxy stali štandardom pre doručovanie balíkových zásielok. Zvyšujú pohodlie zákazníkov, ktorí si môžu balík vybrať, kedy im to vyhovuje a nemusia čakať na kuriéra. S rozvojom predaja na internete rástol dramaticky počet zásielok aj výdajných boxov, k čomu v posledných rokoch prispela pandémia. Dôležitým parametrom pre rozširovanie siete boxov je spádová oblasť, podnety obyvateľov a monitorovanie údajov o vyťaženosti z už osadených výdajných boxov. Rozširovane siete zahŕňa okrem budovanie nových boxov aj optimalizáciu kapacity už existujúcich miest. Stále však existujú limity pre výdaj zásielok. Pri potravinách a farmaceutických výrobkoch to je citlivosť na teploty, pri iných balíkoch príliš veľké rozmery alebo hmotnosť. Doručovateľom by uľahčilo prácu zjednotenie technológií v samoobslužných boxoch. Aktuálnym trendom je zavádzanie súkromných boxov pre fyzické osoby alebo firemných zákazníkov.
Kľúčové slová: Výdajné boxy, doručovanie zásielok, rozširovanie siete, obmedzenia
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: február 2024

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9507871

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.