Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         APRÍL 2004      
Názov: Voľný obeh tovaru po vstupe do EÚ.
Autor:
JUDr. Július Chudík
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok

(Prezentácia je v programe Power Point)
 Názov: Využitie vybranej metódy preventívnej a následnej diagnostiky prepravy zásielok - spešnín.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok
 Názov: Nákupné scenáre v marketingu B2B.
Autor:
RNDr.Mária Brezániová, FRI, doc.Ing.Jozef Majerčák,PhD., F PEDaS, Zilinská univerzita
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok
 Názov: Aktuálne otázky rozvoja integrovaného európskeho železničného trhu.
Autor:
doc. Ing. Ján Knižka, PhD., doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita, F-PEDaS
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok
 Názov: Logistika dopravného procesu - princípy možných riešení.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD, Žilinská univerzita, F PEDaS, Ing. Peter Hámoš, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok
Názov: Vybrané aspekty logistiky podniku a globalizácia.
Autor:
Ing. Pavel Ceniga, Katedra ekonomiky,Žilinská univerzita
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok
 Názov: Metodika sledovania nákladov vo väzbe na vnútropodnikové (manažérske) účtovníctvo.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS, Ing. Vladimír Klapita, PhD., Katedra železničnej dopravy, FPEDaS
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok
         DECEMBER 2003      
 Názov: Logistika a jej metodologický aparát.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: december 2003
Zobraziť článok
 Názov: Supply chain v oblasti distribučnej logistiky s využitím nástrojov štrukturálnej analýzy.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: december 2003
Zobraziť článok
 Názov: Prečo uplatňovať logistiku v praxi?
Autor: Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS
Zaradené: december 2003
Zobraziť článok
         OKTÓBER 2003      
Názov: Logistika a nové požiadavky na dopravu.
Autor: Doc. Ing. Jozef Gnap, CSc.
Zaradené: október 2003
Zobraziť článok
Názov: Postavenie dopravy v logistickom systéme.
Autor: Doc. Ing. Jozef Královenský, PhD. – Doc. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zaradené: október 2003
Zobraziť článok