6. 10. 2023

systemy logistiky logo mini

oktober 2023 2Garbe postaví v bratislavskej Petržalke logistický park.
Objekt má ponúknuť funkciu veľkoobchodných skladov a distribučných centier s novými priestormi na prenájom pre služby a drobné montážne činnosti. Vzniknúť majú dve haly, kde budú aj šesť administratívnych dvojpodlažných vstavkov.

V bratislavskej Petržalke má vyrásť logistický areál, ktorý vytvorí pracovné miesta približne pre 623 zamestnancov. Vyplýva to zo zámeru s názvom Garbe Park Bratislava City, ktorý investor – spoločnosť SK5 Logimac – predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady sú približne 30 miliónov eur.

Zobraziť celý článok.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9478411

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.