5. 10. 2023

transport logo nove

oktober 2023 1OMV Slovensko rozvíja svoju stratégiu pre elektromobilitu.
Na čerpacích staniciach OMV na Slovensku do dvoch rokov pribudne 60 ultrarýchlych nabíjačiek. Plán je súčasťou širšej stratégie elektromobility OMV pre celú strednú a východnú Európu.

Spoločnosť OMV predstavila novú stratégiu elektromobility pre strednú a východnú Európu. Pod značkou eMotion vybuduje na svojich čerpacích staniciach sieť ultrarýchlych nabíjačiek, ktoré výrazne zjednodušia prepravu elektrickými vozidlami. „Naším cieľom je v rámci transformácie spoločnosti a rozvoja elektromobility vybudovať širokú sieť nabíjacích staníc. Sústredíme sa na rýchle a ultrarýchle nabíjanie na cestách. Už teraz máme k dispozícii širokú sieť čerpacích staníc, takže je len prirodzené, že sa chceme stať partnerom aj pre tých zákazníkov, ktorí ich navštívia na elektrických vozidlách. Máme v úmysle ponúknuť zákazníkom udržateľné riešenia mobility,“ hovorí Miriam Fellingerová, Retail Manager OMV Slovensko.

Zobraziť celý článok.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9478392

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.