16. 3. 2023

FM logistic logo

marec 2023 8Automatizácia skladov ako katalyzátor efektívnosti podniku?

Správa FM Logistic o automatizácii v logistike.

Automatizácia radikálne mení tvár existujúcich dodávateľských reťazcov a posúva logistiku do novej dimenzie efektívnosti, bezpečnosti a výkonnosti. Možno dnes rozvíjať logistické operácie bez investícií do nových technológií? Aké sú dopady automatizácie skladových procesov na výkonnosť podniku? Aké sú hlavné hnacie sily urýchľovania automatizácie logistiky a aké sú výzvy? Kedy a ktoré technológie by sa mali používať? Ako možno takéto investície financovať? FM Logistic, globálny poskytovateľ dodávateľského reťazca, ktorý práve realizoval svoj najväčší projekt automatizácie v strednej Európe, odpovedá na tieto otázky v bielej knihe: "Automatizácia skladov, katalyzátor výkonnosti podniku".

Optimalizácia skladových procesov sa stala priemyselným štandardom, ktorý umožňuje zvýšiť efektívnosť logistických operácií, zabezpečiť plynulosť dodávateľského reťazca a konkurencieschopnosť na trhu. V posledných rokoch k nej čoraz častejšie dochádza prostredníctvom zavádzania inovatívnych technologických riešení. Investícia do automatizácie skladov je viac ako len finančné rozhodnutie, je to strategický proces, ktorý ovplyvňuje prevádzku a výkonnosť celej spoločnosti.

S cieľom preskúmať túto problematiku pripravila spoločnosť FM Logistic, popredný poskytovateľ logistických služieb a odborník na navrhovanie riešení pre dodávateľský reťazec, správu o vývoji a trendoch v oblasti automatizácie v logistickom priemysle. Štúdia bola založená na prieskume spoločností prevádzkujúcich sklady pre tradičné predajné kanály aj oblasť e-commerce z troch krajín: Francúzska, Poľska a Indie. Cieľom dokumentu je odpovedať na otázku, ako môžu inovácie ovplyvniť podnikanie, spotrebiteľov a zamestnancov skladov.

10 rokov do dosiahnutia úplnej automatizácie?

Podľa správy v súčasnosti prevláda čiastočná automatizácia logistických procesov - 82 % opýtaných spoločností ju považuje za normu. Väčšina respondentov prieskumu pozitívne vníma aj úplnú automatizáciu takmer všetkých skladových procesov v horizonte 5 až 10 rokov.

Medzi najčastejšie spomínané technológie patria automatizačné zariadenia, t. j. vysokozdvižné vozíky, dopravníky, paletové vozíky, regály atď. Očakáva sa však aj širšie využitie robotiky, umelej inteligencie a strojového učenia. Väčšina organizácií sa zároveň domnieva, že stále budú existovať oblasti, v ktorých budú manuálna práca a ľudský zásah naďalej najefektívnejšie. Týka sa to okrem iného prispôsobovania výrobkov alebo vybavovania vrátených výrobkov. Z toho vyplýva, že kľúčom k rozvoju skladových operácií v budúcnosti je synergia medzi automatizovanými riešeniami a ľudskými činnosťami.

Výsledky správy potvrdzujú presnosť nášho prístupu v FM Logistic k automatizácii. Zameriavame sa na vývoj nových technológií, ale nesnažíme sa automatizovať za každú cenu. Sústreďujeme sa na identifikáciu procesov zákazníka, ktoré si vyžadujú podporu, a výber riešení, ktoré prinesú najvýznamnejšie a merateľné výhody pre podnik. Sme tiež presvedčení, že jednou z najdôležitejších výziev súčasnosti je vybudovať efektívne rozhrania medzi ľuďmi a strojmi,“ zdôrazňuje Patrick Bellart, riaditeľ pre robotizáciu a automatizáciu FM Logistic.

Automatizácia pre merateľné výsledky

Tieto predpoklady sa odzrkadľujú v najnovšej investícii FM Logistic pre IKEA v Poľsku, v novom sklade poskytovateľa vo Wiskitkách. Na ploche 16 000 m2 , ktorá slúži na spracovanie objednávok z e-commerce, sa používajú moderné technologické riešenia, ako sú inovatívne asistenčné roboty od spoločnosti Locus Robotics - prvá implementácia v Poľsku, alebo automatická linka Savoye. Ide o najväčšiu implementáciu automatizovaných riešení v spoločnosti FM Logistic v stredoeurópskom regióne, ktorá zabezpečuje vyššiu efektivitu logistických operácií a lepšie pracovné podmienky v sklade. Zákazníci IKEA v Poľsku zároveň dostanú svoje výrobky ešte rýchlejšie a efektívnejšie.

"V spoločnosti IKEA sme sa zaviazali rozvíjať predaj v omnichannelovom prostredí. Našim zákazníkom dávame možnosť vybrať si, kde a ako sa s nami chcú stretnúť. Vďaka modernej infraštruktúre a automatizácii použitej v tomto sklade môžeme reagovať na ich potreby ešte rýchlejšie. Zákazníci majú teraz k dispozícii ďalšie 2,5 hodiny na zadanie objednávky s doručením do druhého dňa. A čo je najdôležitejšie, jednotlivé položky, ako sú tie prevádzkované na platforme Wiskitki, sú najrýchlejšie rastúcou časťou nášho podnikania. Ambíciou spoločnosti IKEA zostáva vytvárať lepší každodenný život pre každého. Chceme, aby bol svet bytového zariadenia pre každého dostupný, udržateľný a pohodlnejší," hovorí Sebastian Kaczmarski, vedúci centrálnej distribučnej prevádzky IKEA Distribution Services S.A..

"V spoločnosti FM Logistic veríme, že dodávateľský reťazec má obrovský vplyv na celkové podnikanie našich klientov, a preto sa snažíme poskytovať logistické služby, ktoré sú prispôsobené ich potrebám. V najnovšom projekte pre spoločnosť IKEA v Poľsku bolo využitie automatizácie vo veľkom rozsahu tým najlepším riešením. Spoločne sme vyvinuli prevádzkový model, ktorý spĺňa očakávania nášho zákazníka aj konečného spotrebiteľa a zároveň uľahčuje prácu našim skladovým tímom. S ohľadom na rovnaké ciele teraz pracujeme na ďalšom obrovskom projekte automatizácie v Českej republike s použitím inej technológie, ktorá bude lepšie vyhovovať potrebám podniku a našich zákazníkov. Viac informácií už čoskoro, " hovorí Guilhem Vicaire, riaditeľ FM Logistic pre obchodné riešenia v strednej Európe.

Ak porovnáme dynamiku zavádzania nových technológií v skladoch, je zrejmé, že logistické operácie a procesy pre e-commerce sa dnes automatizujú najrýchlejšie. V správe "Automatizácia skladov, katalyzátor výkonnosti podnikov" odborníci FM Logistic prezentujú výsledky hĺbkových analýz tohto trendu vo vzťahu k rôznym faktorom, ako je typ trhu (vyspelý a rozvíjajúci sa), odvetvie, predajný kanál, technológia, spôsob financovania atď. Takáto kombinácia poskytuje ucelený pohľad na súčasnú úroveň automatizácie, potreby či očakávania a pomáha ešte efektívnejšie plánovať a navrhovať automatizáciu skladu, ktorá zodpovedá potrebám podniku.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9478403

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.