15. 8. 2022

dachser logo2

august 2022 7Spoločnosť DACHSER uvádza do prevádzky svoje prvé vodíkové vozidlá

Spoločnosť DACHSER pokračuje v praktických testoch technológií pohonu nákladných vozidiel bez emisií. V roku 2023 plánuje v Nemecku uviesť do prevádzky dve nákladné vozidlá s vodíkovými palivovými článkami (FCEV).

Poskytovateľ logistických služieb uvedie budúci rok v nemeckom Magdeburgu do prevádzky 27-tonový nákladný automobil Hyundai Xcient. Nákladné vozidlo s nulovými emisiami bude využívané na distribúciu v regiónoch a tiež na prepravu pravidelnou nočnou linkou smerujúcou do Berlína. Ďalšie nákladné vozidlo poháňané vodíkovými palivovými článkami – 19-tonový Enginius Bluepower, začne pre spoločnosť DACHSER zabezpečovať dodávky do centra Hamburgu v polovici roku 2023.

V Magdeburgu by mala spoločnosť DACHSER začať s prevádzkou nákladného vozidla Hyundai Xcient na vodíkový pohon začiatkom roka 2023. Vozidlo s celkovou prípustnou hmotnosťou 27 ton a 18 paletovými miestami má dojazd až 400 kilometrov, čo znamená, že môže byť používané v dvojzmennej prevádzke. Vozidlo budú riadiť profesionálni vodiči, ktorí tento rok absolvujú školenie v DACHSER. Zatiaľ čo cez deň sa kamión FCEV testuje v rámci regionálnej distribúcie v oblasti Magdeburgu, v noci bude v rámci systémovej prevádzky jazdiť do pobočky spoločnosti DACHSER v Berlíne-Schönefelde. Pre nočnú prevádzku bude vozidlo s nulovými emisiami vybavené tandemovým prívesom s výmennou nadstavbou. V blízkosti oboch pobočiek spoločnosti DACHSER v Magdeburgu a Berlíne budú po nasadení vozidiel k dispozícii zariadenia na doplňovanie vodíkového paliva.

Zmluvným partnerom spoločnosti DACHSER je v tomto projekte spoločnosť H2 Delivery Truck Pool GmbH & Co. KG v Magdeburgu. Táto  spoločnosť je súčasťou spoločnosti H2 Green Power & Logistics GmbH, ktorá na svojej roadshow predstavila úžitkové vozidlá na vodíkový pohon určené pre logistiku. Medzi nimi i nákladné vozidlo Hyundai Xcient FCEV, s ktorým koncom roka 2021 navštívila jedenásť nemeckých miest.


V Hamburgu bez emisií

V polovici roka 2023 spoločnosť DACHSER zavedie do prevádzky nákladné vozidlo Bluepower 1938 FCEV od brémskej spoločnosti Enginius – dcérskej spoločnosti skupiny Faun. Vozidlo bude určené na prepravu do centra Hamburgu. Bluepower 1938 doplní koncept  prepravy bez emisií spoločnosti DACHSER, ktorý sa vyznačuje nulovými lokálnymi emisiami a ktorého spustenie v Hamburgu je naplánované na jeseň 2022. Bluepower 1938 má prípustnú celkovú hmotnosť 19 ton a s pevným skriňovým prívesom môže prepraviť až 18 paliet tovaru. Jeho odhadovaný dojazd – 250 kilometrov plus rezerva, je ideálny pre dodávky do centra mesta a ponúka aj veľmi vysoký potenciál rekuperácie.

"V rámci štúdie s Univerzitou aplikovaných vied v Kemptene sme zistili, že v európskej sieti zberných vozidiel spoločnosti DACHSER existuje značný potenciál pre vodíkové vozidlá," vysvetľuje Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) a člen predstavenstva spoločnosti DACHSER. "Tešíme sa na uvedenie prvých vodíkových nákladných vozidiel do siete DACHSER, pretože tak budeme môcť získať cenné praktické skúsenosti s ich fungovaním."

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9478393

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.