20. 10. 2016

 Globálne logistické riešenia v oblasti konkurencieschopnosti služieb a internacionalizácie priemyselných zákazníkov

Courbevoie, Francúzsko, 20. október 2016. GEFCO, globálny aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európska jednotka v automobilovej logistike, predstavuje svoju novú ponuku služieb zameranú na dodávateľský reťazec, kľúčový faktor konkurencieschopnosti svojich klientov.
Firmy potrebujú v dôsledku meniaceho sa a komplexného prostredia flexibilného a štruktúrovaného partnera, ktorý neustále poskytuje riešenia na optimalizáciu dodávky. Byť súčasťou rastovej stratégie svojho zákazníka je kľúčová priorita skupiny GEFCO. „Ambíciou GEFCO je vytvárať ponuky, ktoré spĺňajú potreby a špecifické požiadavky klientov, a podporovať ich rozvoj kombináciou konkurencieschopnosti a spoľahlivosti v celom dodávateľskom reťazci, vďaka čomu sa dodávateľský reťazec pretransformuje na hodnotový,“ oznamuje Emmanuel Arnaud, výkonný viceprezident pre predaj a marketing.

Transformácia dodávateľského reťazca na hodnotový
Riešenia GEFCO sú úplne pretvorené tak, aby spĺňali potreby internacionalizácie, hybkosti, konkurencieschopnosti a inovácie logistických organizácií, a poskytujú pridanú hodnotu každému prvku dodávateľského reťazca, čím zaručujú bezpečnosť a kontinuitu logistického toku klientov GEFCO ako na národnej, tak aj medzinárodnej úrovni.

Nová ponuka zahŕňa:

  • 3 úrovne služieb: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS, STRATEGIC-XPERT
  • 2 prepojené odbornosti: INDUSTRY SOLUTIONS, GEO-GATEWAYS
  • Ponuka prispôsobená na služby: ONE TIME SOLUTIONS

TRI ÚROVNE SLUŽIEB: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS a STRATEGIC-XPERT

  • INTEGRATED LOGISTICS: DNA GEFCO

INTEGRATED LOGISTICS predstavuje DNA GEFCO a základ novej ponuky, aby poskytla riešenia dodávky a distribúcie až k dverám pre priemyselnú logistiku a distribúciu hotových produktov, vozidiel a náhradných dielov. Táto ponuka sa zakladá na všetkých našich štandardných službách, základná nákladná doprava (vzdušná, cestná, námorná a železničná preprava, ako aj príslušné colné služby), doplnených o riešenia s pridanou hodnotou: skladovanie a vyzdvihnutie objednávky, správa opakovane použiteľného balenia, colné služby a daňové zastúpenie, ktoré predstavujú jedinečné kompetencie na prepravnom a logistickom trhu.
Na poskytnutie 360° viditeľnosti sú tieto integrované riešenia sledované na našom zákazníckom portáli a spravované kontrolnou vežou: jedinečný prevádzkový kontakt alebo štruktúra zameraná na nepretržitú optimalizáciu a zlepšovanie poskytovaných služieb.
Vďaka hustote svojej integrovanej siete s viac ako 400 obchodnými miestami na celom svete, prevádzkovej spoľahlivosti a na trhu jedinečným riešeniam s pridanou hodnotou GEFCO svojim zákazníkom ponúka optimalizáciu a správu počiatočného a zavedeného toku dodávateľského reťazca.
Vďaka „INTEGRATED LOGISTICS“ GEFCO zabezpečuje rovnaké záväzky viditeľnosti, efektivity a jednoduchosti pre priemyselných zákazníkov v rámci celého dodávateľského reťazca a zúčastňuje sa na zlepšovaní výkonu a produktivity.

  • CORE FREIGHT: PREVÁDZKOVÁ DOKONALOSŤ

GEFCO ponúka kompletný rad cestných prepravných služieb (medzinárodné a domáce zoskupenie, LTF/FTL), vzdušnej (konsolidácia, priame a núdzové služby) a námornej prepravy (LCL/FCL), ako aj bežných spojení prostredníctvom železničnej prepravy.
Vďaka svojej prevádzkovej dokonalosti a nástrojom sledovania GEFCO zaručuje štandardizovanú správu toku, bezpečnosť tovaru, ako aj dodržiavanie termínov.
Práve preto je spoľahlivosť základnej nákladnej prepravy GEFCO jeden zo základov dôveryhodnosti našich riešení „od dverí k dverám“, ktoré sú aj základom podnikania skupiny GEFCO.

  • STRATEGIC-XPERT: ZARUČENIE VÝKONU A TRANSFORMÁCIE DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Optimalizácia správy toku, maximalizácia viditeľnosti a vytváranie produktivity: na splnenie týchto strategických bodov GEFCO poskytuje svoje LLP (Lead Logistics Provider) a 4PL (Fourth Party Logistics). Odborné tímy sa usilujú o denné udržateľné úspory z rozsahu pre priemyselných klientov a zároveň o zabezpečenie prísnej kontroly operácií v celom dodávateľskom reťazci.
V rámci LLP GEFCO poskytuje správu a plné riadenie dodávateľského reťazca pre zákazníkov, ktorí sa chcú sústrediť na svoje hlavné ciele podnikania.
Poskytovaním 4PL riešení GEFCO poskytuje inžinierstvo, ktoré umožňuje optimalizáciu rozhodujúcich pák podnikania: plánovanie, nákup, fyzické toky, fakturovanie finančných a zákazníckych informačných služieb. Jeho odborné tímy v colnom a daňovom inžinierstve vytvárajú prispôsobené riešenie na colnú optimalizáciu a daňové zastúpenie, aby spojili konkurencieschopnosť s bezpečnosťou.

DVE PREPOJENÉ ODBORNOSTI: INDUSTRY SOLUTIONS, GEO GATEWAYS

  • INDUSTRY SOLUTIONS: PRÍSTUP PODĽA ODVETVIA

GEFCO poskytuje ponuku podľa sektora na podporu medzinárodného rozvoja svojich zákazníkov a lepšie riešenie technických, regulačných a komerčných špecifík. Práve preto GEFCO zavádza riešenia medzinárodného dodávateľského reťazca podľa rôznych odvetví: automobilové, dvojkolesové, elektronika, aeronautika, obrana, priemysel, hi-tech, valcové a nadmerné materiály, spotrebný tovar/FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar).
GEFCO ponuka spravovaná tímami, ktoré sú dôsledne oboznámené s požiadavkami svojho sektora, sa zakladá na odolnej organizácii, od inžinierstva dodávateľských tokov a centralizovanej správy až po meranie výkonnosti a nepretržité zlepšovanie postupov.
.

  • GEO-GATEWAY: SVET NA DLANI V ÚPLNOM BEZPEČÍ

Na navrhnutie riešenia pre špecifické geografické výzvy zákazníka skupina GEFCO vyvinula službu GEO-GATEWAY, odborné a prispôsobené riešenie, ktoré klientov sprevádza až na prioritné trhy.
Práve preto ponuka GEO-GATEWAY zahŕňa multimodálne riešenia „od dverí k dverám“ na doručovanie do a zo strategických regiónov, ako je Rusko, krajiny SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov) a pobaltské štáty (Gateway 1520), západná Ázia alebo severná Afrika (Maghreb Gateway).
GEFCO svojim klientom zaručuje optimálny prístup na tieto trhy vďaka svojim poznatkom o jedinečných špecifikách každého kontinentu (lingvistických, geografických, regulačných a ekonomických).


PONUKA ŠPECIFICKÝCH SLUŽIEB: ONE TIME SOLUTIONS

  • ONE TIME SOLUTIONS: SLUŽBY ŠITÉ NA MIERU PRE VÝNIMOČNÉ POTREBY

ONE TIME SOLUTIONS ponúkajú prispôsobené riešenia, ktoré spĺňajú špecifické a okamžité potreby svojich zákazníkov: núdzová dodávka, priemyselné projekty alebo príležitostná logistika.
GEFCO ako odborník na správu projektov zavádza, na požiadanie, špecializovanú organizáciu špecifických prevádzkových a ľudských zdrojov na zaistenie prepravy závodov alebo výrobných jednotiek, nadmernej prepravy alebo výstav po celom svete.
Vďaka svojej novej ponuke GEFCO, popredný logistický integrátor, najlepšie podporuje rozvoj svojich zákazníkov, a to poskytnutím konkurencieschopnosti a spoľahlivosti v celom dodávateľskom reťazci.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9569646

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.