11. 10. 2016

 FM LOGISTIC SPONZOROM Click & Truck,
Kolaboratívné webové aplikácie, kde sa stretávajú DOPYTY VÝROBCOV A PONUKY prepravcu

Vo Francúzsku zostáva viac než 20% dostupnej kapacity nákladných automobilov nevyužitých, pričom v rovnakej chvíli sa rada priemyslových podnikov snaží nájsť partnerov pre svoje objemovo nižšie prepravy.
To byla myšlienka, ktorá predcházala vzniku Click & Truck, prvá BtoB on-line aplikácia, ktorá spojuje požiadavky výrobcov a dostupnej kapacity prepravcov v reálnom čase.
FM Logistic víta nové iniciatívy a trendy vo svojom odvetví a podporuje projekty, ktorých účelom je zjednodušiť spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi a prinášať win-win riešenie.

Priemyslové podniky a prepravcovia: spoločný záujem a potreby
Pre malé a stredné priemyslové podniky je často náročné nájsť prepravcu pre nízke objemy (od 1 do 10 paliet), okrem toho je takáto preprava väčšinou i drahšia. Zohnať spoľahlivého, cenovo dostupného dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť v reálnom čase aktuálnu informáciu o stavu zásielky, je jednoduchší problém.
Dopravných spoločností, z nich 90% má menej než 10 zamestnancov, je vo Francúzsku takmer 40 000 a väčšina sa denne stretáva s nedostatočným vyťažením svojich vozidiel. Prázdne jazdy predstavujú viac než 20% z celkového počtu prepráv. To je pre malé spoločnosti, ktoré sa snažia udržať svoju ziskovosť, ale nemajú prístup k rôznorodému portfóliu zákazníkov, nemalý problém.
Riešenie? Click&Truck, nápad vznikol zo spojenia záujmov a potrieb obidvoch strán. Ako funguje? Dopyty výrobcov a dostupné kapacity dopravcov sú uložené do databázy, ktorých výkonný vyhľadávač je schopný zladiť aktuálnu ponuku s aktuálnou požiadavkou.

Click&Truck, on-line aplikácia založená na spolupráci

Táto aplikácia určená pre výrobné spoločnosti a prepravcov funguje rovnakým spôsobom ako podobné aplikácie určené súkromným osobám.

  1. Výrobný podnik zadá svoje požadavky, adresu nakládky a vykládky, počet a typ paliet a požadované časové okno dodania.
  2. Prepravca zadá plánovanie prepravnej trasy, dátum, voľnú kapacitu a dalšie služby v ponuke (pokiaľ také sú).
  3. Cena je vypočítáná automaticky podľa vzdialenosti, potrebnej zachádzky a akýchkoľvek dalších požadovaných služieb.

Po každej prevedenej zákazke hodnotí zadávateľ v aplikácii prepravcu i jeho služby. Ďalší užívatelia systému tak môžu využiť referencie od predchádzajúcich uživateľov a zadávať zákazky na základe výkonnostných ukazovateľov jednotlivých prepravcov.

On-line transakcie a platby sú zaistené predbežnou kontrolou, v súladu so zákonnými predpismi, overením kreditu apod.
V prípade sporu, umožní on-line systém výmenu zaznamenaných faktických informácií.

Click&Truck je ekologicky šetrnou odpoveďou na distribučné potreby malých a stredných podnikov:
Zlepšenie vyťaženosti vozidiel: viac potenciálnych zákazníkov pre dopravné firmy, lepšia produktivita vďaka menšiemu počtu prázdnych jázd, isté platby.
Zdržovanie zásilek: výrobcovia majú jedným kliknutím prístup ku konkurenčným cenám od spoľahlivých partnerov. Svoje zásielky môžu sledovať v reálnom čase, s istotou spätnej dohľadanosti a s bezpečnou on-line platbou.
Lepšie využitie zdrojov: vyťaženie vozidiel je optimalizované a emisie sklenníkových plynov na prepravovanú jednotku sú znížené.

Prvá fáza testovania
Projekt Click&Truck sa testuje od konca leta 2016 v 3 veľkých regiónoch Francúzska: les Hauts de France, l’Île-de-France a Rhône-Alpes-Auvergne.
Prvá spätná väzba sa očakáva v priebehu októbra. Do konca roka plánujú ďalšie rozšírenie a rozvoj a cieľom pre budúci kalendárny rok je pokrytie celého územia Francúzska.

Autorka projektu Click&Truck, Caroline Sulfour, vysvetľuje : « Ekonomika založená na spolupráci je súčásťou nášho každodenného života. Click&Truck prenáša tento koncept do sveta diaľničnej nákladnej dopravy. Som presvedčená, že budúcnosť v doprave je založená práve na rozsiahlejšom zdielaní zdrojov a lepšou spoluprácou medzi všetkými zúčastnenými stranami v dodávateľskom reťazci. Ambíciou projektu Click&Truck je vytvoriť sieť, ktorá uľahčí spoluprácu a komunikáciu medzi výrobnými podnikmi a prepravcami tak, aby každá strana ťažila z výhod takého vzťahu.».

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9532191

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.