11. 2. 2014

 GEFCO Slovakia s ambíciami rásť v Rusku a v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov

Bratislava, 11. februára 2014 - Ambície rásť
na ruskom trhu a sprevádzať medzinárodných zákazníkov pri ich rozvoji sa pre GEFCO, logistického poskytovateľa „Logistics for manufacturers“ stali realitou vďaka nedávnej integrácii s Ruskými železnicami (RZD). Tento dôležitý míľnik otvára pre GEFCO Slovakia nové....
11. 2. 2014

GEFCO Slovakia s ambíciami rásť v Rusku a v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov

Bratislava, 11. februára 2014 - Ambície rásť
na ruskom trhu a sprevádzať medzinárodných zákazníkov pri ich rozvoji sa pre GEFCO, logistického poskytovateľa „Logistics for manufacturers“ stali realitou vďaka nedávnej integrácii s Ruskými železnicami (RZD). Tento dôležitý míľnik otvára pre GEFCO Slovakia nové horizonty a vytvára významné príležitosti rastu.

GEFCO pokračuje v stratégii dynamického medzinárodného rozvoja s cieľom čo najefektívnejšie reagovať na požiadavky klientov výrobnej sféry či potreby všetkých odvetví priemyselnej logistiky. Už desaťročia rozvíja svoju odbornú znalosť v rôznorodých sektoroch priemyslu, napr. elektrotechnický, FMCG, farmaceutický, stavebný či automobilový, vďaka čomu sa mu darí pokryť všetky aspekty zásobovacieho reťazca a distribučnej logistiky.Rok 2013 bol začiatkom novej kapitoly pre GEFCO
Nedávna zmena väčšinového akcionára a integrácia s Ruskými železnicami otvára pre GEFCO nové horizonty a vytvára významné príležitosti rozvoja v rámci Ruska a okolitých krajín.
„Vďaka integrácii s Ruskými železnicami získalo GEFCO podporu silnej a stabilnej skupiny. Našim cieľom je vytvoriť zo GEFCO svetovú jednotku a popredného globálneho poskytovateľa logistických služieb vo všetkých odvetviach priemyselnej logistiky, posilniť našu prítomnosť na ruskom trhu a v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov (CIS) so silným potenciálom rastu. Nemenej významným cieľom skupiny GEFCO je aj vytvorenie železničného spojenia medzi Čínou, Ruskom a Európou,“ uviedol Denis Renard, Generálny riaditeľ GEFCO Slovakia.

GEFCO Slovakia sa stalo oficiálnym logistickým partnerom Slovenského olympijského výboru a podporuje slovenských športovcov na zimnej olympiáde v ruskom Soči 2014.
„Som veľmi rád, že v úlohe logistického partnera Slovenského olympijského tímu Soči 2014 GEFCO podporí vrcholových športovcov počas zimných olympijských hier, na jednom z najvýznamnejších celosvetových podujatí. Tak ako Zimné olympijské hry v Rusku znamenajú pre mnohých športovcov vyvrcholenie ich úsilia a naplnenie svojich celoživotných snov, pre GEFCO je toto partnerstvo symbolickým aktom, ktorý deklaruje integráciu GEFCO s Ruskými železnicami, vyjadruje naše ambície rásť na ruskom trhu a sprevádzať medzinárodných zákazníkov pri ich rozvoji,“ dodal Denis Renard.

Komplexné riešenia dodávateľského reťazca pre medzinárodných výrobcov
Byť bližšie k svojim obchodným partnerom je v súčasnosti víziou každého výrobného podniku a úlohou pre skúseného logistického poskytovateľa zároveň.
„Zmena väčšinového akcionára a integrácia s Ruskými železnicami nám otvorila nové horizonty a vytvorila významné príležitosti rastu. Naše prepravné riešenia hlavne na Rusko, Kazachstan, Bielorusko a Ukrajinu, sa výborne dopĺňajú s prepravnými kapacitami RZD a práve to nás odlišuje od konkurencie. Zákazníkom sme schopní ponúknuť komplexné logistické riešenia šité na mieru s vysokou pridanou hodnotou a zabezpečiť prepravu tovaru vrátane zbernej služby, železničnej a intermodálnej prepravy za zvýhodnených cenových podmienok. Ako člen skupiny RZD máme k dispozícii železničnú sieť, ktorá nielenže poskytuje možnosť rozvoja nových obchodných príležitostí v Rusku a okolitých krajinách, ale zároveň otvára aj dvere do Ázie. Zákazníci určite ocenia flexibilné tarify na železničnú prepravu a tiež aj poradenstvo na podporu ich rozvoja v tomto regióne.
Skupina GEFCO má ambície narásť do roku 2020 o 1,2 miliardy Eur len v súvislosti s poskytovaním komplexných logistických riešení v rámci trhov krajín Spoločenstva nezávislých štátov. GEFCO Slovensko už momentálne spolupracuje s klientmi z oblasti nábytkárskeho, automobilového, farmaceutického, rýchloobrátkového tovaru a kozmetiky, stavebného a chemického priemyslu, kde napĺňame všetky ich potreby v rámci zásobovacieho reťazca,“ uviedol Tomáš Horváth, Obchodný a marketingový manažér GEFCO Slovakia.
Za zmienku stojí, že GEFCO Slovakia sa vďaka výhodnej geografickej polohe stalo významným medzinárodným hubom zbernej služby pre všetky zásielky smerujúce na Bielorusko.

Riešenia šité na mieru na optimalizáciu colných a daňových formalít
GEFCO má dlhodobé odborné skúsenosti vo všetkých oblastiach colného inžinierstva – riadenia colných a daňových postupov. Zabezpečuje všetky formality, napr. colné konanie, daňové výkazy, povoľovacie konanie a iné. Vhodným výberom colných režimov optimalizuje náklady (clá, dane a súvisiace poplatky), taktiež vďaka spolupráci s RZD získava priame informácie o zmenách v legislatíve.
V oblasti daňového zastúpenia GEFCO zabezpečuje všetky požiadavky spojené s daňovými priznaniami zákazníka v oblasti DPH, a to najmä v krajinách, kde zákazníci nemajú obchodné miesta a kde ich aktivity podliehajú DPH. Tieto požiadavky môžu zahŕňať účtovné a daňové analýzy, registráciu DPH, vedenie evidencie, zabezpečenie vyúčtovania alebo podania daňových priznaní a štatistických výkazov.

Manažéri colných oddelení GEFCO sú informovaní o najnovších zmenách colných a daňových predpisov prostredníctvom pravidelného a individuálneho sledovania legislatívy, stanovísk a pokynov.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9507862

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.