Úvodná stránka
    Čo je logistický monitor
    Terminológia a legislatíva
    Publikácie
    Konferencie a výstavy
    Web linky / Organizácie
    Média monitor
    Autorské príspevky
    Inzercia
    Diskusia
    Kontakty
    V Y H Ľ A D Á V A N I E
 Stránka bola otvorená  6641236 krát.
 

 V čísle 5 / 2016 nájdete:

Téma: Obalové hospodárstvo

Pozývame na SpeedChain Slovakia 2016

Dispečer.sk - Riaďte dopravu cez mobil

Výborný autosalón v Bratislave

Dôležitým aspektom je IT afinita

13 testov osobných a úžitkových vozidiel

Nová hala BMW v Senci

Prvý "americký" airbus

Roboti budú štandardom v skladoch

--------------------------


V čísle 3-4 / 2016 nájdete:

Za čím idú investori do priemyslu

Kde chcú bývať firmy

Výrobcom nápojov pena nepadá

Inováciám neujdu ani pivovarníci

Firmy budú čakať na lacnejšiu, elektrárne na drahšiu elektrinu

Prácu dostanú roboty, šikovnejšie ako človek

---------------------------


Transdata
 Aktuality a novinky
 Produkty
 Referencie
 Kontakty

19. 5. 2016 AKTUALIZÁCIA RUBRÍK: Autorské príspevky *  
Napísali o nás  *

 

PRIDAJTE VLASTNÝ KOMENTÁR v rubrikách Autorské príspevky a Knižné publikácie.
LOGISTICKÝ MONITOR JE OTVORENÝ PROJEKT. ZUČASTNITE SA AJ VY NA JEHO TVORBE.

 
 

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 10 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet ČSOB č. ú.: 507110823/7500, IBAN: SK80 7500 0000 0005 0711 0823, BIC: CEKOSKBX. Ďakujeme.

 

A-transGS1 SlovakiaKodys Slovensko
Obchod a distribucia
Logistika
Služby a štátna správa
 Valin

 
 Názov: Slovensko a integrované dopravné systémy
Autor:
kolektív autorov
ISSN:
1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 12. mája 2016. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2016
Zobraziť zborník zo seminára.
 


                                  REPORTÁŽ Z TV SEVERKA (VIDEO).            TLAČOVÁ SPRÁVA ZO SEMINÁRA

 

REVALIDÁCIA KURZU FIATA DIPLOMA V ZASIELATEĽSTVE PRE SLOVENSKO
Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov.
Zobraziť celú správu. 

 

                                                                                                 ZOBRAZIŤ BLIŽŠIE INFORMÁCIE. 
 

                                                                                         TLAČOVÁ SPRÁVA.
 


                                                                      Zobraziť tlačovú správu.

 


                                                Tlačová správa.               Zobraziť bližšie informácie.

 
 Dotazníky otvoríte kliknutím na odkyzy nižšie.
                                                                                        DOTAZNÍK 1              DOTAZNÍK 2 
 

Prejsť na online katalóg. 
Katalóg kníh, Diplómové a bakalárske práce, Katalóg noriem, Periodiká, Publikačná činnosť
Prejsť na online katalóg.

 
Prejsť na centrálny register.
 
 PREDSTAVUJEME KATEDRU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Internetové noviny pre logistiku Logistický monitor spolupracujú s katedrami Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré majú v programe predmety spojené s logistikou. Sú to najmä katedry Fakulty PEDAS. Postupne chceme predstaviť katedry Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity, ich program a súčasné projekty.
Zobraziť článok. 
 

                                                                            Aktivity spoločnosti ProLogis na Slovenskom trhu. 
 
 Bližšie informácie.