Úvodná stránka
    Čo je logistický monitor
    Terminológia a legislatíva
    Publikácie
    Konferencie a výstavy
    Web linky / Organizácie
    Média monitor
    Autorské príspevky
    Inzercia
    Diskusia
    Kontakty
    V Y H Ľ A D Á V A N I E
 Stránka bola otvorená  7892635 krát.

V čísle 4-5 / 2017 nájdete:

Ako rozbehnúť vo fabrike Industry 4.0

Smart Industry určuje budúcnosť automotive

Inteligentná fabrika ľudí nenahradí, ale zaujme

Strojárske materiály budúcnosti budú čoraz ľahšie

Energetická efektívnosť nevýrobných budov tlačí aj fabriky

Dodávateľské reťazce budú križovať aj protekcionizmus

Budúce veľké firmy by mali viac inovovať

Ak podnik riadi riziká, otvára si priestor pre biznis

---------------------------


 

 V čísle 5 / 2017 nájdete:

Témy: Manipulačná technika pre veľkosklady

Inteligentné dodávateľské reťazce

Čo nás čaká v ére digitálnej ekonomiky?

ZAP SR: Zmena školstva nevyhnutná!
 
Preprava batérií mení logistiku

Dodávky a distribúcia zásielok

Z auta do autobusu

Úspešný Autosalón v Inchebe

--------------------------


Transdata
 Aktuality a novinky
 Produkty
 Referencie
 Kontakty

 10. 5. 2017 AKTUALIZÁCIA RUBRÍK:  * Publikácie * Autorské príspevkyNapísali o nás    *

 

PRIDAJTE VLASTNÝ KOMENTÁR v rubrikách Autorské príspevky a Knižné publikácie.
LOGISTICKÝ MONITOR JE OTVORENÝ PROJEKT. ZUČASTNITE SA AJ VY NA JEHO TVORBE.

 
 

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 10 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet ČSOB č. ú.: 507110823/7500, IBAN: SK80 7500 0000 0005 0711 0823, BIC: CEKOSKBX. Ďakujeme.

 

A-transGS1 SlovakiaKodys Slovensko
Obchod a distribucia
Logistika
Služby a štátna správa
 Valin

 

 Názov: Perspektívy dostavby diaľničnej siete v Slovenskej republike
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 31. mája 2017. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: jún 2017
Zobraziť zborník zo seminára. 

 


                                                                                                  TLAČOVÁ SPRÁVA ZO SEMINÁRA 

 

                                                                             TIE NAJLEPŠIE PRÍPADOVKY NA FÓRE LOG-IN!
 

 Slovlog
                                                                                     TLAČVÁ SPRÁVA Z FÓRA SLOVLOG 2016.

 
 Bližšie informácie o projekte.
                                                                                            BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE. 
 

REVALIDÁCIA KURZU FIATA DIPLOMA V ZASIELATEĽSTVE PRE SLOVENSKO
Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov.
Zobraziť celú správu. 

 

Prejsť na online katalóg. 
Katalóg kníh, Diplómové a bakalárske práce, Katalóg noriem, Periodiká, Publikačná činnosť
Prejsť na online katalóg.

 
Prejsť na centrálny register.
 
 PREDSTAVUJEME KATEDRU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Internetové noviny pre logistiku Logistický monitor spolupracujú s katedrami Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré majú v programe predmety spojené s logistikou. Sú to najmä katedry Fakulty PEDAS. Postupne chceme predstaviť katedry Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity, ich program a súčasné projekty.
Zobraziť článok. 
 

                                                                            Aktivity spoločnosti ProLogis na Slovenskom trhu. 
 
 Bližšie informácie.