Úvodná stránka
    Čo je logistický monitor
    Terminológia a legislatíva
    Publikácie
    Konferencie a výstavy
    Web linky / Organizácie
    Média monitor
    Autorské príspevky
    Inzercia
    Diskusia
    Kontakty
    V Y H Ľ A D Á V A N I E
 Stránka bola otvorená  8832220 krát.

V čísle 3 / 2018 nájdete:

Špeciálne pravidlá pre vysielanie vodičov

Intenzívne rokovania v Bruseli

Kamionistka, ktorá chce motivovať mladých

Ako vyzerali prvé úseky diaľnic

Poistenie: Dopravcovia by mali myslieť aj na špecifické krytia rizik

--------------------------


 

 V čísle 12-1 / 2018 nájdete:

Témy: Autobusy a verejná doprava

IT a intralogistika, logistické nástroje

Prvý priamy nákladný vlak z Číny

10 testov vozidiel

Špeciálny model Fiat Fullback Cross

Volvo FH vybavený systémom X-Track

--------------------------


V čísle 1 / 2018 nájdete:

Autoklaster v regióne si spotreboval ľudí

Dizajn a komfort odlíšia aj mainstreamovú značku

Technológie môžu cez biznis meniť odvetvia

Pokrok zmení na výhodu iba stratégia

Smart City ponúka príležitosť pre priemysel

Investičné stimuly chcú pritiahnuť lepšie technológie

Drahá elektrina priemyselníkov stále hnevá

Prečo vládne verejnému obstarávaniu cena

Hybridy sú viac než len módny doplnok

---------------------------


Transdata
 Aktuality a novinky
 Produkty
 Referencie
 Kontakty

    Úvodná stránka arrow     Web linky / Organizácie
Tlačiť E-mail

Zaujmavé web stránky

www.centrade.cz
Stránka predstavuje elektronický trh so širokým zázemím služieb od registrácie (zaregistrovanie sa a zaradenie sa medzi účasníkov obchodovania na e-trhu), cez adresár zákazníkov (zoznam všetkých firiem, ktoré sú užívateľom služieb centrade), demo (demo ukážky obchodných transakcií, ktoré uľahčia prácu účastníka na e-trhu), katalóg (vybraná ponuka tovarov a služieb na e-trhu), aukcie a odpredaje (zoznam plánovaných aukcií a odpredajov nepotrebného majetku) až po výberové konania (zoznam vyhlásených verejných výberových konaní).

www.bvv.cz/translog
Stránka obsahuje informácie o konaní 2. Medzinárodného veľtrhu dopravy a logistiky konaného na brnenskom výstavisku 15. – 19. Septembra 2003.
Oblasti poskytnutých informácií:
- zoznam vystavovateľov,
- termíny, ceny, kontakty,
- prihlášky,
- mapka,
- tlačové správy,
- návštevný poriadok.

www.arkontakt.cz
Ide o stránky spoločnosti AŘ KONTAKT s. r. o.. Táto spoločnosť bola založená hlavne na podporu predaja produktov svojich zakladateľov. Postupne rozšírila svoju ponuku o vlastný produkt STRATEX Controlling a kompletovala tak skupinu softwaru pre podporu odborných ekonomických činností v menších a stredných podnikoch, v odborných útvaroch veľkých podnikov a pre finančných poradcov a súdnych znalcov.
Medzi aktivity firmy AŘ KONTAKT s. r. o. patrí napríklad:
- poradenstvo a poskytovanie služieb pri vypracovávaní strategických zámerov,
- poradenstvo v oblasti informačných systémov a systémová integrácia,
- tvorba a predaj software,
- poskytovanie software formou služieb,
- zavádzanie controllingu v podnikoch.

www.systemonline.cz/site/controlling
Stránka poskytuje dôležité informácie o controllingu realizované formou referátov:
- z čoho controlling vychádza a na čo slúži,
- aktuálne úlohy controllingu,
- kalkulácia – prvá dáma controllingu,
- problémy projektového controllingu,
- riadenie projektov a riadenie rizík,
- riadenie podnikových procesov,
- prínosy controllingového riadenia.

www.logistika.cz
Ide o stránky Českej logistickej asociácie, ktoré poskytujú informácie o asociáci, články zaoberajúce sa problematikou logistiky, informácie o seminároch a konferenciách v obore. Stránky taktiež obsahujú databanku informácií o:
- firmách v logistických systémoch,
- firmách pre manipuláciu a skladovanie,
- informácie o konkurencii,
- aktuálne trhové príležitosti,
ktoré sa vyhľadávajú dotazníkovou formou.
Stránka ďalej poskytuje informácie o podmienkach členstva v asociácii ako aj prihlášku pre členstvo v nej.

www.sap.com/cz/
Ide o stránky spoločnosti SAP, ktoré opisujú históriu spoločnosti, jej partnerov, zákazníkov a pod. Stránky obsahujú riešenie prípadových štúdií zákazníckych spoločnosti (Deutsche Telecom, Kodak, Xerox...), obsahujú riešenia pre jednotlivé segmenty (automobilový priemysel, telekomunikácie, verejný sektor...) a pod. Okrem konkrétnych riešení poskytujú celý rad služieb a školení, ktoré sú jednak organizované formou kurzov, alebo priamo podľa zákazníka šité na mieru. Taktiež organizuje rôzne projektové školenia a workshopy.

www.intelligo.cz
Ide o elektronickú tržnicu, na ktorej sa stretáva dopyt a ponuka po jednotlivých komoditách. Tržnica sa rozdeľuje na dve základné skupiny, vertikálnu – špecializácia na konkrétny priemyselný segment, ktorý rieši najmä komunikáciu dodávateľsko-odberateľského reťazca a horizontálnu časť (najmä pre odberateľskú stranu), pretože na horizontálnej tržnici nakupuje široký okruh firiem. Stránky poskytujú všeobecné obchodné podmienky, cenník služieb a dôležité informácie rozdelené na dve skupiny, pre odberateľov a dodávateľov. Využívať služby tejto stránky je možné po registrácií, ktorá je bezplatná.

www.b2bcentrum.cz
Ide o stránky spoločnosti B2B Centrum, ktorá prevádzkuje elektronickú tržnicu Intelligo určenú na obchodovanie medzi firmami, tzv. business to business obchodovanie. Jeho hlavným cieľom je zvyšovanie efektivity pri nákupe a predaji tovaru. Stránky opisujú históriu spoločnosti, systém obchodovania B2B, elektronickú tržnicu a jej výhody. Ďalšia časť obsahuje informácie pre novinárov a tlačové správy, ktoré sa spoločnosti týkajú.

www.elalog.org
Stránky Európskeho združenia logistiky (European Logistics Association) poskytujú informácie:
- o združení,
- o členoch,
- o výbore združenia, kontaktoch na jednotlivých členov výboru,
- o komisiách združenia,
- o výsledkoch činnosti združenia,
- o odbornej spôsobilosti,
- o publikáciách združenia,
- o kontaktoch na združenie.

http://truxter.com/SK/index.html
Jazyk: slovenský, a iné
Anotácia článku: Vyťažovací systém s priamou SMS notifikáciou príslušným dopravcom, aktuálna databáza voľných prepravných kapacít.
Kľúčové slová: preprava, dopravca, logistika

www.logistika.host.sk/
Jazyk: slovenský
Anotácia článku: Súhrnné informácie týkajúce sa logistiky a operačného výskumu, základné pojmy, slovník, materiály a dokumenty k logistike.
Kľúčové slová: Logistika

www.logistikaonline.cz/
Jazyk: český
Anotácia článku: Logistický katalóg, články, burza dopravy a skladov, výrobné haly, sklady, podlahy, regále, vozíky, žeriavy, obaly.
Kľúčové slová: Logistika, katalóg, dopravca, sklad

www.dataphone.sk/
Jazyk: slovenský
Anotácia článku: Systémové služby na kľúč, od plánovania až po zavedenie do prevádzky, pokladničné systémy, logistika, logistické systémy, čítačky čiarových kódov. Mobilný zber dát v oblasti výroby a obchodu, komplexná paleta služieb, poradenstvo, hardware, software a najmodernejšie technológie.
Kľúčové slová: Software, hardware, systém

www.e-logistika.cz
Stránka www.e-logistika.cz slúži ako logistická databanka. Vysvetľuje kto je kto v logistických službách, ponúka zoznam vhodných partnerov pre manipulácie a sklady, informuje o konkurencii, zverejňuje aktuálne trhové príležitosti. Pre lepšiu orientáciu slúži podrobný postup ako v databanke hľadať. Sú tu tri hlavné oblasti vyhľadávania: logistické služby; regálové systémy; manipulačné vozíky.
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU, Zaradené: október 2003

www.logistika.org
Nový informačný portál v českom jazyku. Špecializuje sa na dopravné, zasielateľské a logistické firmy. Firmy z oblasti poskytovateľov tovarov a služieb tu môžu prezentovať okrem svojich kontaktov aj informácie o svojej ponuke , zameraní spoločnosti, novinkách atď.. Užívatelia logistiky tu nájdu užitočné kontakty i aktuálne informácie. Majú možnosť vyhľadávať firmy v rámci Českej republiky v rôznych kategóriách (napr. autodoprava, colné služby, infraštruktúra pre logistiku, kombinovaná doprava, logistické centrá, regálové systémy, sklady a ich vybavenie, železničná doprava atď.). Nájdu tu aj informácie o konferenciách, seminároch a školeniach spoločnosti ČESMAD a rôznych ďalších logistických konferenciách, seminároch, školeniach a veľtrhoch.
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU, Zaradené: október 2003

www.firemnet.cz/doprava.htm
Www.firemnet.cz je webový portál – Firemnet. Je určený na vyhľadávanie firiem rôzneho zamerania. Po zadaní položky Doprava & Logistika sa užívateľom zobrazia štyri hlavné skupiny tejto oblasti: Dopravné spoločnosti; Zasielateľstvo; Colné služby; Logistika. V súčasnosti je v ponuke len jedna firma zo skupiny Dopravné spoločnosti.
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU, Zaradené: október 2003

 
Tlačiť E-mail

Téma Supply Chain Management


Stránky univerzít v oblasti Supply Chain Managementu

http://www.cob.asu.edu/scm
Štátna univerzita Arizona, USA. Stránka je o katedre Supply Chain Managementu na univerzite.

http://www.som.cranfield.ac.uk/som/cclt
Cranfield School of Management, Veľká Británia. Univerzitná stránka týkajúca sa Supply Cahin Managementu

http://www.bus.msu.edu/msc/scm
Michigan State University, USA

http://web.mit.edu/supplychain/www/ou-iscm/base.html
MIT, Program integrácie Supply Chain Managementu neziskových organizácií, založená v roku 1995 zamestnancami Sloan Management Univerzity a Centra

http://fisher.osu.edu/logistics
Ohio State University

http://www.smeal.psu.edu/blog/blog.html
Pennsylvania State University

http://www.stanford.edu/group/scforum/
Stanford University

http://waltoncollege.uark.edu/scmr/
University of Arkansas. Stránka výskumneho centra v oblasti Supply Chain managementu

http://www.rhsmith.umd.edu/lbpp
University of Maryland


Inštitúcie zaoberajúce sa problematikou Supply Chain Managementu

http://www.aipmm.com.au
Stránka austrálskeho inštitútu zaoberajúca sa riadením materiálových tokov a poskytovaním školení a seminárov

http://www.infochain.org
Stránka kanadskej asociácie logistického managementu, poskytujúca poradenstvo, konzultácie a školenia v oblasti logistiky, distribučnej logistiky, supply chain managementu

http://www.loginstitute.ca
Stránka kanadského logsitického inštitútu poskytujúca zamestnanie, budovanie kariéry v oblasti logistiky v Kanade. Poskytuje poradenstvo, riešenie logistických štúdií, tréningové centrá logistiky.

http://www.clasp.org.uk
Stránka logistickej asociácie poskytujúca riešenie problémov a optimalizáciu logistických procesov v organizáciach

http://www.cips.org
Medzinárodná organizácia založená vo Veľkej Británií poskytujúca riešenia v oblasti riadenia kvality logistických činností, poradenské služby, konzultačné služby, školenia, tréningové centrá, spracovávanie štúdií

http://www.clm1.org
Stránka neziskovej organizácie pozostávajúca z členov po celom svete, ktorý sa zaoberajú alebo nesú zodpovednosť za riešenie logistických problémov. Zabezpečuje konzultácie, poradenské služby, možnosti spolupráce, definuje základné prístupy k logistike a supply chain managementu.

http://www.elalog.org
Stránka Európskej logistickej asociácie vytvorenej na podporu logistiky a supply chain managementu, poskytovanie konzultácii, poradenskej činnosti, vedenie seminárov, organizovanie a spolupartnerstvo pri konferenciách zaoberajúcich sa logistikou.


Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, FPEDAS, Katedra ekonomiky.