Vytlačiť
 Názov: Logistika v manažmente podniku
Autor: Pavel Ceniga - Viera Šukalová
Zdroj: strana v publikácii
Vydavateľ: EDIS – Žilina: Žilinská univerzita, 2012, počet strán 288
ISBN: 978-80-554-0530-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zvyšujúci sa význam logistiky z hľadiska globálnych trendov obracia pozornosť na postavenie logistiky v rámci manažmentu podniku, kde predstavuje významnú funkciu v zabezpečení konkurencieschopnosti podniku. Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku; postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám ako aj špecifickým oblastiam manažmentu. Zdôrazňuje význam ľudských zdrojov všeobecne i pre oblasť logistiky, pretože z hľadiska ich riadenia je základným prvkom na zabezpečenie rastu a dlhodobej konkurencieschopnosti využívanie takých nástrojov, ktoré podporujú schopnosti ľudského kapitálu vedúce k zvýšenej podnikateľskej aktivite, pracovnej výkonnosti a inovácie. Publikácia poskytuje integrovaný pohľad na problematiku manažmentu podniku a logistiky ako jeho neoddeliteľnej súčasti a približuje tak uceleným spôsobom moderné riadenie podnikov pre širokú verejnosť, odborníkov z praxe a zároveň je učebným textom pre štúdium odborných predmetov v oblasti logistiky i manažmentu.
Kľúčové slová: logistika, manažment, manažérske nástroje
Cena: 11€
Zaradené:
október 2013