Vytlačiť

 Názov: Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave
Autor: Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0338-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolskú učebnicu, ktorá sa zaoberá nasledujúcimi témami: Vznik právnickej osoby, Živnostenské oprávnenie, Podnikateľský plán, Oprávnenie na podnikanie v zasielateľstve a skladovaní, Oprávnenie na podnikanie v cestnej nákladnej doprave, Oprávnenie na podnikanie v autobusovej doprave, Oprávnenie na podnikanie v taxislužbe, Požiadavky na vodiča a vozidlo pri podnikaní v cestnej doprave, Zodpovednosť pri podnikaní v cestnej doprave a zasielateľstve, Budovanie značky a firemnej identity dopravnej a zasielateľskej firmy, Interné predpisy podnikov a elektronický podpis a Profesijné združenia v zasielateľstve a cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná, doprava, zasielateľstvo, podnikanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011