Názov: Príručka pre zavádzanie vysledovateľnosti ovocia a zeleniny. (GS1 Healthcare Reference Book 2009)
Autor: GS1
Zdroj: GS1
Vydavateľ: GS1, 2009, počet strán 50
Jazyk: anglický
Anotácia: Vysledovateľnosť je proces, ktorý dovoľuje obchodným partnerom vysledovať výrobky a ich pohyb z farmy cez distribúciu až do predajne. Na podnet producentov pripravila organizácia GS1 príručku, ktorá pomáha pri zavádzaní procesu vysledovateľnosti ovocia a zeleniny. Každý partner v procese vysledovateľnosti musí poznať dodávateľa k nemu a aj jeho odberateľa. Prepojením záznamov obchodných partnerov sa dá presne vysledovať pôvod výrobku a jeho presný pohyb v distribučnom reťazci. Toto je veľmi dôležité pri sťahovaní výrobku z trhu. Príručka slúži ako predloha na zavádzanie vysledovateľnosti v ktorejkoľvek etape distribučného reťazca a je založená na používaní štandardov GS1 pre označovanie a identifikáciu. Príručka je rozdelená na časti pre pestovateľov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodníkov a maloobchodníkov.
Kľúčové slová: vysledovateľnosť
Spracoval: Ladislav Janco, GS1 Slovakia
Zaradené: september 2009

Publikácia je dostupná na: http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gsmp/traceability/Global_Traceability_Implementation_Fresh_ Fruit_Veg_i1.pdf