Vytlačiť

 Názov: Budúcnosť je v inováciách
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá úspešnou produkciou slovenských automobiliek, ktoré v minulom roku vyprodukovali rekordný počet vyše 900-tisíc automobilov. Zvyšovanie výroby má pozitívny vplyv na rast zamestnanosti, no zvyšuje sa i význam subdodávateľov. Budúcnosť slovenského automobilového priemyslu je v inováciách, v nových technológiách, v nových výrobných procesoch s novými ľuďmi. Článok je doplnený o prehľady vývoja v zamestnanosti, vo výrobe automobilov a o  porovnanie produkcie na tisíc obyvateľov.
Kľúčové slová: automotive logistika, subdodávatelia, rast produkcie automobilov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013