Vytlačiť

 Názov: Výhľad do budúcnosti je optimistický
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 60-61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je pokračovaním popisu hĺbkového výskumu o situácii na trhu s logistickými a industriaálnymi nehnuteľnosťami, ktorý bol uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu. Autori sa v článku zaoberajú aktuálnymi trendami v riadení dodávateľských reťazcov, štrukturálnymi faktormi v oblasti globalizácie, inovácií i konsolidácie. Analýzou akútneho dopytu sa dostávajú k problematike outsourcingu a e-commerce.
Kľúčové slová: logistika, štrukturálne faktory, outsourcing, e-commerce, dodávateľské reťazce.
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013