Vytlačiť

 Názov: Aký bol rok 2010 a aké sú očakávania v roku 2011
Autor: red
Zdroj: Magazín Transport, 2/2011; str. 44 - 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša odpovede na otázky: ako hodnotíte rok 2010 v porovnaní s rokom 2009, aký vývoj v doprave a ekonomike očakávate v roku 2011, čo by bolo možné zlepšiť v oblasti podnikania v doprave jedenástich významných osobnosti z oblasti dopravy a zasielateľstva.
Kľúčové slová: dotazník, hodnotenie, prognóza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011