Vytlačiť

 Názov: Spoločne na „transrussia" (Gemeinsam zur „transrussia")
Autor: www.transrussia.ru/eng
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr.2, April 2010, s. 14
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Svetová hospodárska kríza otriasla aj silným Ruskom. Kontajnerová prekládka v ruských prístavoch klesla asi o 33 %. Jednako ponúka najväčia krajina Európy strednodobo významné perspektívy práve pre dopravnú a hospodársku logistiku. Aj brémske podniky sa tlačia na tento trh. Niekoľkí z nich sa podieľajú na veľtrhu „transrussia" v Moskve, ktorý sa uskutočnil 15. krát v dňoch 27. až 30. apríla 2010.
Kľúčové slová: veľtrh transrusia, hospodárska kríza, kontajnerová prekládka, dopravná a hospodárska logistika, brémske podniky
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: jún 2010