Vytlačiť

 Názov: Nadstavbárom by pomohla aj cielená štátna solidarita.
Autor: VIB
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 28 - 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vývoja v oblasti budovania nadstavieb. V prvej časti autor poukazuje na vplyv hospodárskej krízy na toto odvetvie a možnosti podpory domácich výrobcov na udržanie zamestnanosti. V ďalšej časti je spracovaná téma návesy a nadstavby, v ktorej sú predstavené jednotlivé možnosti nadstavieb.
Kľúčové slová: cestná, doprava, nadstavba, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010