Vytlačiť

 Názov: Pozor, cestný vlak!
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 54
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje víziu projektu SARTRE, podľa ktorého by v budúcnosti mohol prostredníctvom rádiového signálu vznikať cestný vlak, to znamená vodiči vo vlaku by sa mohli venovať iným činnostiam. V príspevku je podrobne predstavený systém s hodnotením do budúcnosti.
Kľúčové slová: optimalizácia, preprava, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010