Vytlačiť

 Názov: Za diaľnice zaplatíme viac, ako sme predpokladali.
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 28 – 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku financovania výstavby cestnej siete v Slovenskej republike. V prvej časti príspevok poukazuje na nedostatok finančných zdrojov vo rozpočte SR a začatie výstavby infraštruktúry formou PPP projektov. V príspevku autor uvádza riziká predraženia. Ostatná časť príspevku poukazuje na právo občanov na kontrolu verejných zdrojov. Súčasťou príspevku je štatistika odhadu ceny jednotlivých úsekov cestnej siete.
Kľúčové slová: cestná, infraštruktúra, výstavba, financovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010