Vytlačiť

 Názov: Optimalizovanie kontajnerových terminálov s ViTO. (Container-Terminals optimieren mit ViTO)
Autor: Dr.-Ing. Holger Schütt (ISL).
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Jún 2009, s. 13
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Modelovanie a napodobňovanie môže byť cenná pomoc, pre účely zadováženia a zavedenia nových riadiacich systémov terminálových tokov. Na tento cieľ má "Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)" vyvinutý výkonný softvér pod názvom VITO (Virtuelles Terminal-Optimierungs-Tool). V jeho stánku G4 na TOC Europe vystaví ViTO a predvedie možnosti na akcii s mottom ,,Survival of the Fittest" (nalepší prežijú),
Kľúčové slová: optimalizovanie, kontajnerový terminál, modelovanie, napodobňovanie, riadiaci systém, terminálový tok, ViTO,  Survival of the Fittest
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009