Vytlačiť

 Názov: Upevniť zlúčovanie - neizolovať! (Stärken verbinden — nicht isolieren!)
Autor: Andreas Rußler, operačný manager NTB North Sea Terminal Bremerhaven.
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Jún 2009, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Súčasná hospodárska kríza núti všetkých aktérov zainteresovaných na Supply Chain k tomu, aby podrobili ich logistické toky skúškam. To platí prirodzene aj pre kontajnerové terminály. Úplne využiť  celý optimalizačný potenciál, je prirodzene nutné pre partnerské zladenie hraníc firiem.
Kľúčové slová: hospodárska kríza, Supply Chain, logistické toky, kontajnerový terminál, optimalizačný potenciál, hranice firiem.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009