Vytlačiť

 Názov: Optimálny priebeh procesu v prístave (Optimale Prozessabläufe im Hafen)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3,  Jún 2009, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: "TOC Europe" (Terminal Operations Conference & Exhibition for Europe) má síce už viac ako 30 rokov, ale dnes je životaschopná ako kedysi. Viac ako 120 vystavovateľov z celého sveta a viac ako 2 000 odborníkov sa očaká na celosvetovo dôležitej udalosti pre prevádzkovateľov terminálov, ktorá sa koná od 16. až do 18. júna 2009 v Brémach. Na pozadí aktuálnej hospodárskej krízy a jej výziev sa pritom všetko točí okolo efektívneho priebehu na terminále.
Kľúčové slová: optimálny, proces, terminál, TOC Europe, vystavovateľ, prevádzkovateľ terminálu, hospodárska kríza
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009