Vytlačiť

 Názov: Kríza mení odhodlanie
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 24
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výsledky správy The Economist Intelligence Unit (EIU). V prvej časti autorka analyzuje stratégie vo vzťahu ku klimatickým zmenám. V ďalšej časti uvádza reakcie na tieto zmeny a vzťah k rizikám.
Kľúčové slová: riziko, emisia, kríza
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009