Vytlačiť

 Názov: Zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska
Autor: Ing. Dušan Horniak
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá možnosťami alternatívneho zabezpečenia zdrojov zemného plynu pre SR v súvislosti s plynovou krízou zo začiatku roku 2009. V prvej časti príspevku sa autor zaoberá diverzifikáciou zdrojov plynu, v ostatnej časti príspevku porovnáva situáciu v Európe a v SR. Tiež uvádza výhody pre SR v súvislosti s diverzifikáciou zdrojov plynu.
Kľúčové slová: plyn, nezávislosť, diverzifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009