Vytlačiť

 Názov: Ekologické normy Euro
Autor: pse
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá novými emisnými požiadavkami na vozidlá nákladnej dopravy Euro 6. V prvej časti sa príspevok venuje legislatíve na ochranu ľudí a životného prostredia v Európe a USA. Ďalšia časť príspevku sa venuje emisným limitom a možnostiam ich dosiahnutia. Ako možnosti príspevok analyzuje systém SCR a systém EGR.
Kľúčové slová: emisná, trieda, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009