Vytlačiť

 Názov: Dôvera Číne. (Hoffen auf China).
Autor: Stathi Vassiliadis
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2, April 2009, s. 11
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Sotva lepšie by mohol dopadnúť výber nejakej partnerskej krajiny: Zatiaľ čo rastúci vývoj obratu kontajnerového terminálu v Bremhavene závisí od importu z Číny, automobiloví výrobcovia z Ríše stredu sa zaujímajú o auto-prístavy prímorskych miest ako o vstupné brány pre Európu. Pod tlakom celosvetovej hospodárskej krízy najväčšie nádeje spočívajú na Číne.
Kľúčové slová: partnerská krajina, kontajnerový terminál, import, automobilový výrobcovia, vstupné brány, hospodárska kríza.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2009