Vytlačiť

 Názov: Kríza koriguje trh
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 28
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku poukazuje na skutočnosť, že kríza koriguje trh s nehnuteľnosťami, na základe ktorej sa očakávajú projekty čisto spracované na mieru klientov. V prvej časti autorka poukazuje na skutočnosť, že Slovensko je stále atraktívna destinácia pre budovanie nehnuteľností.
Kľúčové slová: plyn, plán, konkurencia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009