Vytlačiť

 Názov: Dôsledky plynovej krízy sú mnohostranné
Autor: Jozef Gáfrik
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje možnosti zavedenia nového plynovodu, ktorého trasa sa plánuje viesť po dne Baltského mora. V prvej časti sú analyzované náklady a prínosy nového plynovodu. Ďalšia časť príspevku sa zaoberá reakciou konkurencie na budovanie nového plynovodu.
Kľúčové slová: plyn, plán, konkurencia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009