Vytlačiť

 Názov: Automobilový priemysel sa zoštíhľuje a uskromňuje
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 24 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje prieskum 25 výrobcov automobilových komponentov v strednej a východnej Európe vo vzťahu k hospodárskej kríze. Na základe prieskumu sa zistilo, že nadmerné zisky môžu byť dôsledkom ignorovania rizík. V ďalšej časti príspevok poukazuje na skutočnosť, že prosperujúce spoločnosti neprepúšťajú zamestnancov ani v čase krízy. V ostatnej časti príspevku autor poukazuje, že značným rizikom je aj inflácia a taktiež skutočnosť, že dôležité je spravovať vlastné záväzky.
Kľúčové slová: kríza, priemysel, štúdia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009