Vytlačiť

 Názov: Zelená logistika dostáva zelenú
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2009, str. 40 - 41
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou životného prostredia a ekologizáciou logistického reťazca. V prvej časti autorka popisuje koncept zelených pravidiel, pričom poukazuje na nevyhnutnosť zmien.  Ostatná časť príspevku popisuje ekologickú techniku a optimalizáciu prepravných ciest.
Kľúčové slová: zelená, logistika, ekológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009